CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تاثیر مکمل ویتامین D بر شاخص های تن سنجی افراد دارای اضافه وزن یا چاق مبتلا به اختلال خواب: کارآزمایی بالینی تصادفی شده

عنوان مقاله: تاثیر مکمل ویتامین D بر شاخص های تن سنجی افراد دارای اضافه وزن یا چاق مبتلا به اختلال خواب: کارآزمایی بالینی تصادفی شده
شناسه ملی مقاله: JR_MUQ-11-7_001
منتشر شده در در سال 1396
مشخصات نویسندگان مقاله:

مجید محمد شاهی - epartments of Nutritional Sciences, Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
سید احمد حسینی - epartments of Nutritional Sciences, Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
بیژن حلی - epartments of Nutritional Sciences, Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
محمد حسین حقیقی زاده - Department of Health, Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
محمد ابوالفتحی - ۳Faculty of Paramedical Sciences, Arvand Branch, Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

خلاصه مقاله:
زمینه و هدف: چاقی زمینه ساز بیماری های قلبی - عروقی، دیابت و فشار خون است. اختلال خواب نیز می تواند با تغییر در سطوح نوروپپتیدهایی مانند گرلین و لپتین، همچنین دیگرمکانیزم ها در بروز چاقی و اضافه وزن موثر باشد. در مطالعه حاضر اثر مکمل ویتامین D بر شاخص های تن سنجیافراد دارای اضافه وزن یا چاق مبتلا به اختلال خواب بررسی گردید. روش بررسی: در این مطالعه کارآزمایی بالینی دو سوکور، جامعه آماری را ۷۴ زن و مرد (با سنین ۵۰-۲۰ سال) مبتلا به اختلال خواب دارای اضافه وزن یا چاق مراجعه کننده به بیمارستان گلستان شهر اهواز تشکیل می دادند. میانگین سطح سرمی ویتامین D کل افراد مورد مطالعه، زیر ۳۰ نانوگرم برمیلی لیتر بود. در گروه درمان، ۵۰ هزار واحد ویتامین D در ۲ هفته (به صورت یک بار در طی ۸ هفته) و در گروه دارونما ۴ عدد پرل دارونما در طی ۸ هفته مصرف شد. سطوح (OH)D۳۲۵ پلاسما: وزن، نمایه توده بدنی، دور کمر و نسبت دور کمر به باسن، زمان در معرض آفتاب بودن، فعالیت فیزیکی، یادآمد ۳ روزه خوراک در ابتدا و ۸ هفته پس از شروع مطالعه اندازه گیری شد. یافته ها: سطوح سرمی (OH)D۳۲۵، افزایش معنی داری از ۷/۲۴ نانوگرم برمیلی لیتر به ۶/۳۷ نانوگرم برمیلی لیتر پس از ۸ هفته مداخله در گروه درمان نشان داد )۰۰۱/۰>(p. اندازه دور کمر در گروه درمان پس از ۸ هفته دریافت مکمل یاری، تغییر معنی داری یافت (۰۵/۰>p). نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد مکمل یاری با مکمل ویتامین D در افراد دارای اضافه وزن یا چاق مبتلا به اختلال خواب، باعث افزایش سطح ویتامین  Dسرم و کاهش اندازه دور کمر می شود.  

کلمات کلیدی:
Vitamin D, Obesity, Body mass index, Sleep disorder, A Randomized clinical trial., ویتامینD, چاقی, شاخص توده بدنی, اختلال خواب, کارآزمایی بالینی تصادفی شده

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1536311/