تولید و بررسی خواص نانوامولسیون کیتوسان-زئین با استفاده نانوخشک کن پاششی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 126

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCAMEM14_075

تاریخ نمایه سازی: 21 مهر 1401

چکیده مقاله:

امروزه امولسیون نقش بسزایی در درون پوشانی مواد مغذی و اسانس های فرار دارد. یکی از روش های جدید درتولید امولسیون استفاده از نانو ذرات می باشد. یکی از روش های جدید تولید نانو ذرات استفاده از نانو خشک کنپاششی می باشد. در این تحقیق امولسیون آویشن که با سه روش تولید (روتاری، خشک کن پاششی و توئین ۸۰) شده،موردبررسی قرار گرفت. نتایج مربوط به بررسی مورفولوژی ذرات کیتوازن- زئین ذرت (تولیدشده با دستگاهروتاری و خشک کن پاششی) با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) نشان داد که پودر حاصله از خشک کن پاششی در بعضی از نقاط دارای حالت کلوخگی و تجمع ذرات می باشد اما در تصویر مربوط به پودرحاصله از روتاری دارای ساختاری همگن و یکنواخت تری بود. نتایج اندازه گیری ذرات نشان داد که بیشترین اندازهذرات مربوط به امولسیون تولیدشده با استفاده از دستگاه نانو خشک کن پاششی بود. در این پژوهش رفتار رئولوژیکیامولسیون ها نشان داد که با افزایش میزان سرعت برشی در تمامی نمونه ها تنش برشی نیز افزایش یافت.

کلیدواژه ها:

نانوامولسیون ، نانو خشک کن پاششی ، کیتوسان ، زئین ، رئولوژی

نویسندگان

حانیه نیکبخت

دانش آموخته ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، ایران

احمد رجایی

دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، ایران

محمدهادی موحدنژاد

استادیار گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود، ایران