ساخت و بررسی عملکرد غشا زمینه آمیخته پلی ونیلاستات نانوکربنات کلسیم به منظورمقایسه میزان تراوایی گازهای دی ا کسیدکربن و نیتروژن

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 145

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BCBCN06_076

تاریخ نمایه سازی: 19 مهر 1401

چکیده مقاله:

جداسازی گاز دی اکسیدکربن به منظور کنترل نشر آن در گازهای اتلافی و گازهای خروجی دودکش ها، بازیافت گاززیرزمینی و ازدیاد برداشت نفت مورد توجه فراوانی قرار گرفته است. در این پژوهش غشاهای بسترآمیخته از پلی ونیل استاتو نانوکربنات کلسیم تهیه شدند و اثر ترکیب درصدهای متفاوت از کربنات کلسیم بر تراوایی و گزینش پذیری گازهای دیاکسیدکربن و نیتروژن بررسی شد. اندازه گیری میزان تراوش پذیری غشاهای ساخته شده با استفاده از روش فشار ثابتانجام گرفت و سپس نتایج در طراحی آزمایش تحلیل شد به همین منظور طراحی آزمایش ها برای بررسی تاثیر غلظتپلیمر و غلظت نانو ذره بر میزان تراوش پذیری و انتخاب پذیری گازهای مورد آزمایش انجام گرفت. نتایج نشان داد بالاترینمقدار تراوایی دی اکسیدکربن و نیتروژن به ترتیب در میزان پلی ونیلاستات ۱۲ % و میزان ۲% نانوذره و در فشار ۱۰ بار برابر Barrer ۲/۲۷ و Barrer ۰/۲۶۴ می باشد.

نویسندگان

نگین فیروزی

گروه مهندسی شیمی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی ، - شیراز، ایران

محمدحسین جاذبی زاده

گروه مهندسی شیمی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی ، - شیراز، ایران