مطالعه ساختار نانوخوشه های Ag(۳)Zn, Ag(۲)Zn و Ag(۴)Zn

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 72

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FMCBC06_034

تاریخ نمایه سازی: 19 مهر 1401

چکیده مقاله:

در این پژوهش ساختار نانوخوشه های AgZn, Ag(۲)Zn و Ag(۴)Znبا آرایش های هندسی متفاوت با استفاده ازبهینه سازی هندسی بر روی نانوخوشه ها و اندازه گیری شکاف HOMO-LUMO و کمیت های وابسته به آن مورد مطالعهقرار گرفته است. محاسبات در چارچوب روشهای محاسباتی کوانتومی DFT و HF و با استفاده از پایه ی انتخابی۳-۲۱G تحت برنامه گوسین انجام پذیرفته است. در این محاسبات شکاف انرژی و میانگین طول پیوند نانوخوشه ها بااستفاده از روش های DFT و HF به دست آمده است. نتایج به دست آمده پایداری بیشتری را در روش HF و واکنش-پذیرترین ساختار را Ag(۴)Zn با آرایش هندسی چهارضلعی پیش بینی می کند.

نویسندگان

محسن محمدی

کارشناس ارشد فیزیک اپتیک ولیزر، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی