اهمیت مدیریت و وظایف مدیریتی دردیدگاه اسلام

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,706

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICRMA01_045

تاریخ نمایه سازی: 31 تیر 1391

چکیده مقاله:

ازآنجایی که امروز درتعریف مدیریت یا رهبری گفته اند مدیریت عبارت از تاثیری است که یک فرد دریک مجموعه روی سایرافراد می گذارد لذا درآن مجموعه هرکس به نسبت تاثیری که روی افراد دارد و نقشی که بعهده می گیرد به همان نسبت نقش مدیریت را ایفا کرده است درمتون اسلامی نیز نگاهی نزدیک به آنچه امروز علم مدیریت نامیده میشود و جود دارد درروایتی از امام علی آمده است مردم ناگزیرند امیری داشته باشند چه نیکوکار چه تباه کار و همچنین از پیامر اکرم منقول است هنگامی که سه نفردرسفربودند باید ازیک نفرشان فرمان ببرند دراین مقاله سعی شده است تا بطور مختصر از مدیریت و تعاریف آن و همچنین تعریف اسلامی مدیریت اشاره شود درمتن مقاله با برخی از اصول مدیریت اسلامی نیز آشنا می شویم و مقاله با نتجه گیری به پایان می رسد.

نویسندگان

فخرالسادات نصیری

استادیار و عضوهیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان

سیدرسول عمادی

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان

فاطمه اقبال مهران

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

سهیلا قلی زاده

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی