نگهداری هندوانه آماده مصرف (بریده)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 178

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PPTCONF01_090

تاریخ نمایه سازی: 17 مهر 1401

چکیده مقاله:

جهت افزایش ماندگاری هندوانه برش خورده چند تحقیق برای بررسی تاثیر نوع توده، دمای نگهداری و تیمار کم آبی روی انبارمانی هندوانه انجام شده است که در آزمایش نخست ۳۵ توده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ایستگاه تحقیقات گروه علوم باغبانی مورد کاشت قرار گرفتند. بعد از بررسی صفات مختلف از بین توده ها، چهار توده که بازار پسندی و ویژگیهای کیفی مطلوب تری مانند رنگ، میزان قند، سفتی واندازه میوه داشتند، بصورت برش خورده همراه با رقم کریمسون سوییت به عنوان شاهد به مدت ۳ هفته در تیمارهای دمایی صفر، چهار و دوازده درجه سانتی گراد قرارگرفتند. نتایج آزمایشها نشان داد که بالاترین عمر انباری، و کمترین میزان تغییرات لیکوپن و فنول مربوط به توده ای با کد TN.۹۳.۷۶۷ از اصفهان و شریف آباد نسبت به سایر توده ها بود. در آزمایش دیگر توده های انتخاب شده تحت تیمار کم آبیاری بصورت %۷۵ و %۱۰۰ ظرفیت زراعی قرار گرفتند. نتایج نشان داد کاهش میزان آبیاری میزان تردی منطقه مزوکارپ مرکزی و میزان ساکارز میوه را افزایش داد، همچنین بهترین دمای ماندگاری برای نگهداری هندوانه برش خورده چهار درجه سانتیگراد بود.

نویسندگان

فروزنده سلطانی

استادیارگروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

سیامک کلانتری

دانشیارگروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

مریم عبادی

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

بشری علی بیگی

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران