تاثیر روش های بازاریابی در توسعه ی گردشگری ورزش صخره نوردی و برف نوردی شهرکرمانشاه

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 114

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPORTBCNF06_080

تاریخ نمایه سازی: 17 مهر 1401

چکیده مقاله:

تاثیر روش های بازاریابی در توسعه ی گردشگری ورزش صخره نوردی و برف نوردی شهر کرمانشاه هدف اصلی این پژوهشبوده ، روش تحقیق پیمایشی یا زمینه یابی بود، جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه ورزشکاران رشته کوه نوردی عضو هیئتورزشی کوه نوردی و صخره نوردی استان کرمانشاه و کارشناسان سازمان تربیت بدنی و هیئت کوه نوردی استان کرمانشاهبوده که به ترتیب ۷۰ و ۳۰ نفر بودند، حجم نمونه کرجسی و مورگان ۵۹ نفر ، ۲۸ نفر تعیین شده که به روش نمونه گیریدر دسترس انتخاب شده اند، ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بوده ، اعتبار و روایی پرسشنامهها توسط پژوهشگران مورد بررسی و تایید قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری آزمون های t تک گروهی، آزمون رتبه ای فریدمن، آزمون تحلیل واریانس چند متغیره Manova استفاده شده است، نتایج نشان داد:روش های بازاریابی گردشگری ورزشی مرتبط با قابلیت های صخره نوردی و برف نوردی کوه بیستون از دید ورزشکاران وکارشناسان تربیت بدنی ، به ترتیب عبارتند از: برگزاری جشنواره های بین المللی توسعه گردشگری ، ساخت برنامه تلویزیونیدر معرفی جاذبه های گردشگری، اعزام رایزنان فرهنگی، فعالیت در شبکه های مجازی برای معرفی جاذبه ها و استفاده ازورزشکاران اعزامی به مسابقات بین المللی.

نویسندگان

حسین پورسلطانی زرندی

دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران ایران

نگار شیرزادی

دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت ورزشی ، دانشگاه پیام نور، کرج، ایران

الهام سعادت نیا

دانشجو کارشناس ارشد مدیریت ورزشی ، دانشگاه پیام نور، کرج، ایران