چالش ها و راهبردهای آموزش و پرورش در عصر جهانی شدن

سال انتشار:

1399

نوع سند:

مقاله ژورنالی

زبان:

فارسی

مشاهده:

43

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JRPE-4-18_002

تاریخ نمایه سازی: 11 مهر 1401

چکیده مقاله:

سابقه و هدف: دانش جدید وابستگی شدیدی به شواهد و اسناد دارد و در عین حال زودگذر است و حل یک مسئله لزوما به این معنا نیست که بتواند مسائل مشابه تحت همان مفهوم را نیز حل کند. کاملا غیرمحتمل است که مسئله مشابه، به همان شکل دوباره رخ دهد. از این رو فراگیری دانش به تنهایی کافی نیست. بنابراین، نقش آموزش‫وپرورش آماده کردن یادگیرندگان است برای آن که دانش را از میان بافت فرهنگی و حوزه های دانش دریافت کنند. بعبارت دیگر، جهانی شدن به گسترش هوشمندی چندگانه خواهد انجامید. ‬‬مواد و روش‫ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی تحلیلی است و پس از بررسی مفاهیم با ارائه نتایج به پیشنهادات کاربردی پرداخته شده است. پژوهش حاضر به روش کتابخانه ای و با استفاده از آرا و نظریات دانشمندان در زمینه آموزش و پرورش و جهانی شدن انجام شده است. ‎ ‬‬یافته‫ها: از نظر این پژوهش سرعت دانش جدید به نحوی است که موسسات «آموزشی- علمی»، دیگر برای آماده کردن دانش آموزان و ورود به بازار کار کافی نیستند. دانش کسب شده در مدارس و یا دانشگاه ها به سرعت کهنه و منسوخ خواهد شد. کاربردی بودن دانش جدید، ناپایداری و بافت خاص آن، بر این تاکید دارند که هر کشور برای سهیم شدن در نیروی کار، ناچار است که خود را برای یادگیری در طول عمر آماده کند. بنابراین، جهانی شدن حکم می کند که هر جامعه ای به جامعه یادگیرنده تبدیل شود. ‬‬نتیجه‫گیری: از مباحث ایراد شده نتیجه گرفته می‫شود که چالش‫های جهانی آموزش‫وپرورش در قرن بیست‫ویکم را می‫توان ناشی از دیدگاه‫های نو به کارکردهای آموزشی و پرورشی دانست. این دیدگاه‫ها قطعا رویکردهای متفاوتی را به مشکلات آموزش‫وپرورش ایران و توانمندی‫های آن اضافه و موضوعات گوناگونی را مطرح می‫سازند. مباحثی که هم در میان پژوهشگران و اندیشمندان آموزش‫وپرورش در سطح دانشگاه‫ها و مراکز پژوهشی مطرح می‫باشد و هم نظر کارشناسان آموزش‫وپرورش، معلمان، والدین و جامعه را به خود معطوف ساخته است. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

کلیدواژه ها:

چالش‫ها و راهبردها ، آموزش‫ و پرورش ، جهانی‫شدن ، جهانی‫ سازی ، ارتباطات و فناوری ها. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

نویسندگان

عباسصفری
عباس صفری

دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه آزاد اسلامی لامرد واحد لامرد، لامرد، ایران

عباس قلتاش

دانشیار رشته برنامه ریزی درسی برنامه ریزی درسی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، گروه علوم تربیتی، ایران