شناسایی مولفه های توانمندسازی روان شناختی مدیران مدارس آموزش وپرورش شهرستان مشهد

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 36

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMTE-17-4_004

تاریخ نمایه سازی: 11 مهر 1401

چکیده مقاله:

توانمندسازی روان شناختی مدیران آموزش وپرورش و اجرای برنامه های مرتبط با آن، یکی از ابزارهای مهم ایجاد تغییر و تحول در نظام آموزشی است. این ابزار به­صورت مستقیم و غیرمستقیم منجر به بالا رفتن بهره وری و توسعه نیروی انسانی می شود. الگوی علمی این پژوهش براساس مصاحبه کیفی صورت گرفته با مدیران و نخبگان آموزش وپرورش انتخاب شد. روش نمونه گیری به دو صورت هدفمند و گلوله برفی می باشد. درنهایت با مراجعه به خبرگان، تعداد ۱۸ مصاحبه کیفی صورت گرفت. با استفاده از تکنیک گراندد تئوری به شناسایی مولفه های توانمندسازی روان شناختی مدیران آموزش وپرورش شهرستان مشهد پرداخته شد که ضرورت هر یک از مولفه های مدل استخراج شده برای توانمندسازی روان شناختی بررسی گردیده. پژوهش حاضر با روش کدگذاری در سه مرحله باز، محوری و انتخابی تحلیل شد. نتایج نشان دادند که مجموع تعداد گره­های کدهای بدون تکرار، ۱۴۰ مورد می­باشند که طبق  تشابهات مفهومی ترکیب و ۱۲۴ گره (کدهای مشترک) استخراج شدند. بر اساس شهود و درک پژوهشگران از موضوع موردبررسی و با توجه به وجه اشتراک، آن ها در قالب ۲ مولفه اصلی (رویکردهای ساختاری و رویکردهای مدیریتی) و ۱۰ مولفه فرعی در قالب گره درختی دسته بندی شدند. درنهایت مولفه­های اصلی و فرعی تشکیل دهنده توانمندسازی روان شناختی مدیران مدارس آموزش وپرورش شهرستان مشهد بیان شده­اند.

نویسندگان

حسین فضایلی گاه

دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران.

علی معقول

استادیارگروه علوم تربیتی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران.

احمد اکبری

استادیارگروه علوم تربیتی، واحد بردسکن، دانشگاه آزاد اسلامی، بردسکن، ایران.

حمید رضایی فر

استادیارگروه مدیریت دولتی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران.