مدل بومی تاثیر سرمایه های دانشی بر استراتژی های منابع انسانی در نظام آموزش عالی ایران

سال انتشار:

1401

نوع سند:

مقاله ژورنالی

زبان:

فارسی

مشاهده:

54

فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_HRMJ-14-3_006

تاریخ نمایه سازی: 11 مهر 1401

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر ارائه ی مدل بومی تاثیر سرمایه های دانشی بر استراتژی های منابع انسانی در نظام آموزش عالی ایران می باشد. روش تحقیق از نوع آمیخته اکتشافی است. در بخش کیفی از روش تحلیل مضمون استفاده و مشارکت کنندگان در مصاحبه در بخش کیفی ۱۰ نفر از مدیران و معاونین منابع انسانی نظام آموزش عالی و اساتید دانشگاهی و در بخش کمی جامعه آماری روسا، معاونین، مدیران گروه، کارشناسان و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی استان مازندران با تعداد حدود ۳۰۰۰ نفر بوده است. با روش نمونه گیری تصادفی ساده ۳۴۱ نفر انتخاب و جمع آوری داده ها با پرسشنامه انجام شد. روایی پرسشنامه با تحلیل عاملی تاییدی و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. داده های کیفی با روش تحلیل مضمون با نرم افزار MAXqda و داده های کمی با مدل سازی معادلات ساختاری و به کارگیری تحلیل عاملی تاییدی با نرم افزارهای SPSS و AMOS تحلیل گردید. نتایج بخش کیفی حاکی از آن بوده که مدل سرمایه های دانشی در نظام آموزش عالی دارای سه بعد و ۱۴ مولفه به شرح توانمندی فرایندهای مدیریت دانش (کاربرد دانش، انتقال دانش، ادغام دانش، تولید دانش)، استراتژی های منابع انسانی (جذب و استخدام، توسعه منابع انسانی، عملکرد کارکنان، جبران خدمات، روابط کاری) و سرمایه های دانشی (سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه ابداعی، سرمایه اجتماعی، سرمایه فرایندی) بوده است. نتایج بخش کمی نشان داد که تمامی ابعاد و مولفه های مدل تدوینی پژوهش، مورد تایید واقع شدند

کلیدواژه ها:

نویسندگان

علی اکبرجعفری
علی اکبر جعفری

نویسنده مسئول: دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

کرم اللهدانش فرد
کرم الله دانش فرد

استاد، گروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

اسداللهمهرآرا
اسدالله مهرآرا

استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد قائمشهر،دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • آقاجانی، حسنعلی و دیگران، (۱۳۹۷)، ارائه مدل بومی ارزیابی تاثیر ...
 • اخوان، پیمان و دیگران، (۱۳۹۵)، ارائه تبیین استراتژی مدیریت دانش ...
 • امینی حاجی باشی، آناهیتا و دیگران، (۱۳۹۸)، طراحی و تبیین ...
 • داودی، سید علی و یعقوبی، نورمحمد، (۱۳۹۷)، چهارچوبی برای استعداد ...
 • رشید علیپور، زهرا و دیگران، (۱۳۹۸)، بررسی تاثیر اجرای مدیریت ...
 • عباسی، مصطفی و دیگران، (۱۳۹۷)، بررسی فرایند و رویکردهای مدیریت ...
 • کفاش پور، آذر و دیگران، (۱۳۹۵)، بررسی تاثیر مدیریت دانش ...
 • ملکی حسن وند و مرادی، کیوان، (۱۳۹۵)، ارزیابی سطح بلوغ ...
 • منافی شرف آباد، قاسم، (۱۳۹۷)، تاثیر اقدامات مدیریت دانش بر ...
 • Asiaei, K., & Bontis, N. (۲۰۱۹). Translating knowledge management into ...
 • Akhavan, A.; Saleh, O. M.; Jafari, M., & Zare, M. ...
 • Alavi, M., & Leidner, D. E. (۲۰۰۱). Review knowledge management ...
 • Barney, J. B. (۱۹۹۱). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, ...
 • Centobelli, P., Cerchione, R., & Esposito, E. (۲۰۱۸). Aligning enterprise ...
 • Chen. L. (۲۰۱۴). Knowledge Management Driven Firm Performance: The Roles ...
 • Ciganek, A.; Mao, E., & Srite, M. (۲۰۰۸). Organizational culture ...
 • Donnelly, R. (۲۰۱۹). Aligning knowledge sharing interventions with the promotion ...
 • Dastjerdi, M. M., & Akhoondi, A. (۲۰۱۵). Investigating the effect ...
 • Iqbal, A., Latif, F., Marimon, F., Sahibzada, U. F., & ...