تبیین و ارزیابی فعالیت های مدیریت منابع انسانی سبز براساس دیدگاه AMO در شرکت معادن ذغال سنگ کرمان (رویکرد کیفی و کمی)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 25

فایل این مقاله در 70 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_HRMJ-14-3_002

تاریخ نمایه سازی: 11 مهر 1401

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش، تبیین و ارزیابی فعالیت های مدیریت منابع انسانی سبز براساس مدلAMO در شرکت معادن ذغال سنگ کرمان است. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، جزء پژوهش های ترکیبی (کیفی کمی) است. در بخش کیفی با انجام ۱۴ مصاحبه نیمه ساختاریافته و با بهره مندی از روش تحلیل تم، داده های به دست آمده بررسی و تم ها، طبق مدل AMO در سه دسته توانایی سبز، انگیزش سبز و ارائه فرصت های سبز قرار گرفتند. در بخش کمی، پرسش نامه ای براساس مصاحبه ها متناسب با مدل، طراحی و بعد از سنجش روایی و پایایی پرسش نامه ها توزیع گردید. جامعه آماری به تعداد ۶۰۰ نفر و حجم نمونه براساس جدول گرجسی و مورگان، ۲۳۴ نفر تعیین شد. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش در سطح آمار توصیفی با استفاده از نسخه ۲۳ نرم افزار SPSS و روش الگویابی معادلات ساختاری، با استفاده از نسخه ۲۳ نرم افزار AMOS انجام گرفت. نتایج حاصل از مدل معادلات ساختاری تاییدکننده مدل بود. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که از بین سه مولفه، «انگیزش سبز» با بیشترین ضریب مسیر و «توانایی سبز» با کمترین ضریب مسیر و از بین هفده زیرمولفه، «آموزش و توسعه سبز» با بیشترین ضریب مسیر و «مزایا و خدمات سبز» با کمترین ضریب مسیر، تبیین کننده مدل می باشند بنابراین، برای تغییر نگرش کارکنان در حوزه محیط زیست و فراهم کردن سازمان پایدار، مهم ترین راه کار شرکت معادن ذغال سنگ، آموزش و افزایش دانش زیست محیطی کارکنان است.

کلیدواژه ها:

فعالیت های مدیریت منابع انسانی سبز ، AMO ، شرکت معادن ذغال سنگ کرمان

نویسندگان

زهرا اسماعیلی طرزی

دانشجوی دکتری ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

محمد جلال کمالی

نویسنده مسئول: استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

نوید فاتحی راد

استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

سنجر سلاجقه

دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • جزنی، نسرین (۱۳۹۴)، مدیریت منابع انسانی، ویراست دوم، تهران: انتشارات ...
 • حافظی مقدس، ناصر و همکاران (۱۳۸۹)، اثرات زیست محیطی معدن ...
 • علی اکبری، زهره؛ زارعی، احمد؛ آقالری، زهرا (۱۳۹۷)، ارزیابی اثرات ...
 • فرخی، مجتبی؛ نصراصفهانی، علی؛ صفری، علی(۱۳۹۶)، ارائه چارچوب مدیریت منابع ...
 • محمدنژاد شورکایی، مجتبی؛ سیدجوادین، سیدرضا؛ شاه حسینی، محمدعلی؛ حاج کریمی، ...
 • میرسپاسی، ناصر (۱۳۹۰)، مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار، ...
 • Abdull Razab, M.F, Udin, Z., Osman, W.N. (۲۰۱۵), Understanding the ...
 • Ahmad, S. (۲۰۱۵), Green human resource management: policies and practices. ...
 • Arulrajah, A.A., Opatha, H.H.D.N.P., Nawaratne, N.N.J. (۲۰۱۵), Green human resource ...
 • Benn, S., Teo, S.T.T. & Martin, A. (۲۰۱۵), Employee participation ...
 • Bhutto, S.A., Auranzeb. (۲۰۱۶), Effects of green human resources management ...
 • Boiral, O., Paill_e, P. (۲۰۱۲), Organizational citizenship behavior for the ...
 • Braun, V. & Clarke, V. (۲۰۰۶). Using thematic analysis in ...
 • Calia, R.C., Guerrini, F.M., de Castro, M. (۲۰۰۹), the impact ...
 • Cherian, J.P., Jacob, J. (۲۰۱۲), A study of green HR ...
 • Chan, E.S.W. (۲۰۱۱), Implementing environmental management systems in smalland medium-sized ...
 • Chaudhary R. (۲۰۱۹), Green human resource management and employee green ...
 • Creswell, J.W., ۲۰۰۴. Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative ...
 • Daily, B.F., Bishop, J.W., Massoud, J.A. (۲۰۱۲), the role of ...
 • Del Brio, J.A., Fernández, E. & Junquera, B. (۲۰۰۷), Management ...
 • Ehnert, I. (۲۰۰۹). Sustainable Human Resource Management: a Conceptual and ...
 • Ehnert, I., Parsa, S., Roper, I., Wagner, M., Muller-Camen, M. ...
 • Liu, T. & Xie, P., ۲۰۱۳. Informatics and Management Science ...
 • Lloyd, C, Harris, M & Andrew, C. (۲۰۱۶), the greening ...
 • Fernandez, Junquera, B. and Ordiz, M. (۲۰۰۳), “Organizational Culture and ...
 • Govindarajulu, N. and Daily, B. F. (۲۰۰۴), Motivating employees for ...
 • Guerci, M., Montanari, F., Scapolan, A., Epifanio, A. (۲۰۱۶), Green ...
 • Gupta, S., Kumar, V. (۲۰۱۳), Sustainability as corporate culture of ...
 • Haddock-Millar, J., Chandana, S., Müller-Camen, M. (۲۰۱۶), Green human resource ...
 • Harvey, G., Williams, K., Probert, J. (۲۰۱۳), Greening the airline ...
 • Jabbour, C.J.C. (۲۰۱۱), How green are HRM practices, organizational culture, ...
 • Jabbar, M.H., Abid, M. (۲۰۱۴), GHRM: motivating Employees towards organizational ...
 • Jabbour, C.C. (۲۰۱۳), Environmental training in organizations: from a literature ...
 • Jabbour, C.J.C., Jabbour, A.B.L.D.S. (۲۰۱۶), Green human resource management and ...
 • Jabbour, C.J.C., Santos, F.C.A.(۲۰۰۸a), Relationships between human resource dimensions and ...
 • Jackson, S. E., & Seo, J. (۲۰۱۰), The greening of ...
 • Jackson, S.E., Renwick, D.W.S., Jabbour, C.J.C., Müller-Camen, M. (۲۰۱۱), State-of-theart ...
 • Jia, J., Liu, H., Chin, T., Hu, D. (۲۰۱۸), The ...
 • Kapil, P. (۲۰۱۵), Green HRM- Engaging Human Resource in reducing ...
 • Masri,H. A., Jaaron,A.A.M. (۲۰۱۷), Assessing green human resources management practices ...
 • Mandip, G., ۲۰۱۲. Green HRM: people management commitment to environmental ...
 • Marconi, N., Fr_oes de Borja Reis, C., de Araújoc, E.C. ...
 • Margaretha, M., Saragih, S. (۲۰۱۳), Developing new corporate culture through ...
 • Mtembu, v. (۲۰۱۹), Does having knowledge of green human resource ...
 • Mishra, P. (۲۰۱۷), Green human resource management: A framework for ...
 • Millar, J, Chandana, S, Michael & Müller, C. (۲۰۱۶), Green ...
 • Mittal, V.K., Sangwan, K.S. (۲۰۱۴), Prioritizing drivers for green manufacturing: ...
 • Mousa. , S.K. Othman, M. (۲۰۱۹), The impact of green ...
 • Norton, T, Stacey, L.P, Hannes, Z & Neal, M.A. (۲۰۱۵), ...
 • O'Donohue, W., Torugsa, N. (۲۰۱۶), The moderating effect of ‘Green’ ...
 • Opatha, H.H.D.N.P., Arulrajah, A. (۲۰۱۴), Green human resource management: simplified ...
 • Opatha, P.H. (۲۰۱۳), Green human resource management: a simplified introduction. ...
 • Ogbeibu, S. Emelifeonwu, J. Senadjki, A. Gaskin, J. Kaivooja, G. ...
 • Prasad, R.S. (۲۰۱۳), Green HRM- partner in sustainable competitive growth. ...
 • Prathima, M., Misra, S. (۲۰۱۳), The green revolution in human ...
 • Paill_e, P., Raineri, N. (۲۰۱۵), Linking perceived corporate environmental policies ...
 • Patel, N.P. (۲۰۱۴), Green HR: a paradigm shift in human ...
 • Ren, Sh, Guiyao, T & Jackson, E. (۲۰۱۷), Green human ...
 • Renwick, D. W. S., Jabbour, C. J. C., Muller-Camen, M., ...
 • Renwick, D. W. S., Redman, T., & Maguire, S. (۲۰۱۳). ...
 • Rothenberg, S. (۲۰۰۳), Knowledge Content and Worker Participation in Environmental ...
 • Rehman, M.A., Seth, D., Shrivastava, R.L. (۲۰۱۶), Impact of green ...
 • Sarkis, J., Gonzalez-Torre, P., Adenso-Diaz, B.(۲۰۱۰), Stakeholder pressure and the ...
 • Sharma, S., Gupta, N. (۲۰۱۵), Green HRM: an innovative approach ...
 • Sathyapriya, J., Kanimozhi, R., Adhilakshmi, V. (۲۰۱۳), Green HRM - ...
 • Schuler, R., Jackson, S. (۲۰۱۴), Human resource management and organizational ...
 • Sriram, V.P and Suba, M. (۲۰۱۷), Impact of Green Human ...
 • Sudin, S. (۲۰۱۱), Strategic green HRM: a proposed model that ...
 • Sheikh W, Islam MS, Rahman F. (۲۰۱۹), Implementing Green Human ...
 • Siyambalapitiya.,j., Xu Zhang, Xiaobing Liu,.(۲۰۱۸),Green Human Resource Management: A Proposed ...
 • Tan Pham, N. Tučkováa, Z. Jabbourb, C.J.C. (۲۰۱۹), Greening the ...
 • Yusoff, Y.M., Ramayah, T., Othman, N.(۲۰۱۵), Why examining adoption factors, ...
 • Yu.W. Chavez.R., Feng, M., Wong.C.Y. Fynese.,B. (۲۰۲۰),Green human resource management ...
 • Zoogah, D.B. (۲۰۱۱), The dynamics of green HRM behaviors: a ...
 • Zhu, J. Tang, W. Wang, H. & Chen, Y. (۲۰۲۱). ...