بررسی رابطه ی بین عوامل اجتماعی تاثیر گذار بر توسعه ی حمل و نقل پایدار در توسعه ی شهری

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 200

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HMCONF02_005

تاریخ نمایه سازی: 11 مهر 1401

چکیده مقاله:

توسعه حمل و نقل پایدار یکی از ارکان اساسی در توسعه ی شهری می باشد که همواره در چند سال اخیر توجه مدیران شهری را به خود معطوف کرده است بر این اساس هدف پژوهش بررسی رابطه ی بین عوامل اجتماعی تاثیر گذار بر توسعه ی حمل و نقل پایدار در توسعه ی شهری می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و از نظر ماهیت و روش توصیفی – تحلیلی می باشد. روش جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای و مطالعات میدانی از نوع پیمایشی (مصاحبه و پرسشنامه) انجام شده است. جامعه اماری تحقیق متخصصان، کارشناسان اساتید و صاحبنظران حوزه حمل و نقل بوده است. اطلاعات از یک نمونه ۱۷۵ نفری از جامعه آماری از طریق پرسشنامه اخذ گردیده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم-افزار SPSS و نرم افزارAmos استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد مولفه اجتماعی با مقدار۰.۳۰ بر حمل و نقل پایدار با رویکرد اقتصاد سبز داشته است. ارتقا فرهنگ رانندگی، ارائه آموزش ،ایمنی از عوامل تاثیرگذار می باشد.

کلیدواژه ها:

عوامل اجتماعی ، توسعه ی حمل و نقل پایدار ، توسعه ی شهری