تبیین اصول نگرش به مکان در آثار تاریخی باستانی شهر دامغان (مطالعه پژوهی مسجد تاریخانه دامغان)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 113

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JISIA-1-1_003

تاریخ نمایه سازی: 9 مهر 1401

چکیده مقاله:

ادراک معمارانه از مکانمندی مساجد تاریخی، بهعنوان بستری برای ایجاد برهمکنش و ادراک راحتی انسان، موجب ازبینرفتن احساس تنهایی و غم و اندوه در زائر میشود و به دنبال خود ارزشهای تاریخی، هویتی و فرهنگی مساجد را هویدا میسازد. هدف از انجام این پژوهش تبیین اصول نگرش به مکان در مسجد تاریخانه دامغان بر اساس عناصر کالبدی است و فرضیه مطرح در نیل به این هدف آن است که میان اصول نگرش مکان و مکانمندی مسجد تاریخانه دامغان، بهواسطه عناصر کالبدی، ارتباطی مستقیم برقرار است. در این پژوهش، با استفاده از روش تحقیق کیفی از نوع روشپژوهی، با استفاده از راهکار ترکیبی و گردآوری اطلاعات بهصورت مطالعات کتابخانهای و میدانی، این نتیجه بهدست آمده است که اصول نگرش به مکان از طریق عناصر کالبدی اصلیترین اصول معمارانهای است که در مسجد تاریخانه دامغان رخ داده است و مکانمندی این مسجد بر نمود مفهوم نگرش مکان افزوده است. ازاینرو، در راستای تجلی مفهوم اصول نگرش به مکان و ادراک آن، در حالت کلی میتوان بیان نمود که عناصر کالبدی، هندسه، تناسبات، نور و تزیینات از اصلیترین معمارانههای این مسجد است؛ ضمن آنکه هویتمندی در این مسجد در قالب القا و نمود مفهوم نگرش مکان و به واسطه کاربری و قدمت بنا همراه با مصالح بومآورد بهکاررفته و عنصر شاخص مناره، بهخوبی به نمایش گذاشته شده است. مسجد تاریخانه دامغان بنایی استعاری با عناصر سنتی ازجمله پوشش طاق آهنگ و طاق ضربی و مصالح بومآورد خشتی است و بدین طریق موجب برانگیختن خاطرات گذشته، احساس هویت مکانی و تجربه عمیق در مخاطب میشود.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

علی مشهدی

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • باشلار، گاستن (۱۳۹۲). بوطیقای فضا. محمد شیربچه و مریم کمالی ...
 • تابان، محسن، پورجعفر، محمدرضا و پورمند، حسنعلی.(۱۳۹۵). هویت مکان. رویکردی ...
 • ژید، آندره (۱۳۶۷). مایدههای زمینی. پرویز داریوش و جلال آل ...
 • سخاوتدوست، نوشین و البرزی، فریبا.(۱۳۹۸). بازتاب نقش نشانهشناسی در فرایند ...
 • سلیمی، مینا، شریفزاده، محمدرضا و بنیاردلان، اسماعیل (۱۳۹۹). پدیدارشناسی مکانهای ...
 • شولتز، کریستین نوربرگ (۱۳۸۸). معماری، معنا و مکان. ویدا نوروز ...
 • صالحی کاخکی، احمد، عزیزپور، شادابه، رحیمی آریایی، افروز و بانک، ...
 • علیالحسابی، مهران، چربگو، نصیبه و رضازاده، راضیه (۱۳۹۶). ارائه مدل ...
 • گلستانی، سعید، حجت، عیسی و سعدوندی، مهدی (۱۳۹۶). جستاری در ...
 • نگین تاجی، صمد، انصاری، مجتبی و پورمند، حسنعلی (۱۳۹۶). تبیین ...
 • Amdur, L., & Epstein-Pliouchtch, M. (۲۰۱۶). Architects’ Places, Users’ Places: ...
 • Cheng, A. S., & Daniels, S. E. (۲۰۱۶). Examining the ...
 • Downing, F. (۲۰۰۳). Transcending memory: remembrance and the design of ...
 • Relph, E. (۱۹۷۶). Place and placement. London: pion limited ...
 • Stedman, R. C. (۲۰۰۲). Towards a social psichology of place: ...
 • Tuan, Y. F. (۲۰۱۰). Space and place: The perspective of ...
 • نمایش کامل مراجع