تاثیر تعهد سازمانی در شهرداری تهران و فرهنگ سازمانی در مدیریت شهری

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 42

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

QMTM02_460

تاریخ نمایه سازی: 9 مهر 1401

چکیده مقاله:

خلاصه منابع انسانی به عنوان مهم ترین سرمایه و عامل موفﻘیت سازمان، باید به طور خاص مورد توجه قرارگیرد. نیروی انسانی وفادار، سازگار با اهداف سازمانی و متمایل به حفظ عضویت سازمانی حاضر است، فراتر از وظایف شغلی فعالیت کند. وجود چنین نیرویی در سازمان موجب ارتﻘاء سطح عملکرد، پایین آمدن نرخ جابجایی و غیبت و ترک خدمت خواهد شد. انگیزه اصلی انتخاب این موضوع این است که به نظر می رسد در این سازمان (شهرداری تهران) اهمیت نقش فرهنگ سازمانی در پرورش نیروهای متعهد به سازمان که به عنوان اصلی ترین رکن سازمان مطرح هستند تا حدودی مورد غفلت واقع شده است. با توجه به این مهم از یکسو و از سوی دیگر، مطالعات اندکی که پیرامون این موضوع انجام شده است پژوهشگر را بر آن داشت تا نقش فرهنگ سازمانی را در ارتقای تعهد کارکنان در این سازمان مورد بررسی قرار دهد. معاونت نظارت مالی وخزانه داری کل کشوردر وزارت امور اقتصادی ودارایی به دلیل نقش مهم شان در توسعه اقتصادی کشور و به دلیل حجم گسترده کاری و وظیفه خطیر نظارتی نیازمند نیروی انسانی متعهد و وفادار به ارزشها و اهداف سازمان می باشد. بنابراین سازمان می بایست از نیروی انسانی با تعهد سازمانی بالا بهره ببرد، چراکه با افزایش تعهد سازمانی عملکرد کارکنان و در نهایت بهره وری سازمان افزایش می یابد. از این رو شناسایی و ارزیابی برخی ویژگیهای فرهنگ سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان معاونت نظارت مالی وخزانه داری کل کشور، در وزارت امور اقتصادی ودارایی می تواند به سیاستگذاران و برنامه ریزان در راستای ارائه راهکار به منظور افزایش تعهد سازمانی کارکنان این معاونت با توجه به فرهنگ حاکم بر سازمان کمک نماید.

کلیدواژه ها:

کلمات کلیدی: مدیریت شهری ، فرهنگ سازمانی ، شهرداری تهران ، تعهد سازمانی.

نویسندگان

اکرم مویدی

پژوهشگر و نویسنده شهرداری تهران و کارشناسی ارشد امور فرهنگی – مدیریت امور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران – ایران