سنجش مدیر اختاپوس مقدمه ای بر تحول خواهی اسلامی در مدیریت کشور توسط آنها

سال انتشار:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

19

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MANCONF01_004

تاریخ نمایه سازی: 9 مهر 1401

چکیده مقاله:

چنانچه می دانیم هنر مدیر در این است که بتواند با استفاده از توان نیروهای زیر دست خود به اهداف سازمانی برسد، جهت اینکه مدیر به این هدف اصلی برسد، باید زمینه هایی را برای کارمندان سازمان خود فراهم کند تا آنان بتوانند مسئولیتهای خود را به طور مناسب انجام دهند، همچنین مدیر باید اختیارات و وظایفی را تفویض کند. تعدادی از مدیران از واگذاری امور و تفویض برخی از اختیارات خود سرباز میزنند و از انجام این کار ترس و واهمه دارند. آنها با خود چنین فکر می کنند با توجه به مسئولیتی که به آنها سپرده شده، می بایست خودشان همه کارها را انجام دهند و یا پیگیری کنند و با خود می پندارند با واگذاری مسئولیت از قدرت آنها کاسته می شود.در این مقاله مدیرانی که دارای چنین ویژگی هایی هستند و همیشه احساس خطر و ناامنی می کنند، لقب اختاپوس داده ایم و با بررسی حالات این نوع مدیریت، به دنبال ویژگی ها و نشانه های مدیران اختاپوسی هستیم تا مقدمه ای بر تحول خواهی اسلامی در مدیریت کشور توسط آنها باشد . در این مقاله سعی شده است با توجه به مبانی نظری پژوهش و ویژگیهای مدیر اختاپوس، ابزاری برای سنجش آن ارائه شود. برای استخراج عاملها از روش تحلیل عاملی استفاده شد. بدین منظور از نرمافزار SPSS نسخه ۲۰ برای تحلیل داده ها کمک گرفته شد و در نهایت، چهار عامل جزئی-نگر، شیفته کار، ترس از شکست، و فاقد عدم اعتماد برای مدیر اختاپوس شناسایی شد.

کلیدواژه ها:

مدیر اختاپوس ، فرهنگ سازمانی ، بازخورد و تحلیل عاملی

نویسندگان

مهدیمحمدی
مهدی محمدی

استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

سمیهاخلاقیان
سمیه اخلاقیان

کارشناسی ارشد،گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور مرکز شاهین شهر، اصفهان، ایران

اصغرحسن زاده آدرگانی
اصغر حسن زاده آدرگانی

کارشناسی ارشد،گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور مرکز شاهین شهر، اصفهان، ایران