طراحی بهینه ماشین سنکرون مغناطیس دائم وآنالیزعملکرد دینامیکی وپایداری ماشین تحت تغییر در بارگذاری نامی با نرم افزار Matlab

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 22

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICPCONF08_070

تاریخ نمایه سازی: 9 مهر 1401

چکیده مقاله:

در ماشین های مغناطیس دائم سنکرون ، پایداری الکتریکی پارامترهای عملکردی موتور دارای اهمیت ویژه ای است. طراحی باید به گونهای باشد که خصوصیات الکتریکی و پارامترهای دینامیکی موتور همزمان با بهینه کردن سایر پارامتر مطلوب باشد. در این مقاله برایکدینگ ساختار الکتریکی استاتور و روتور و همچنین اعمال اثر مغناطیس های دائم، پس از طراحی و محاسبه پارامترهای مکانیکی روتورو استاتور و همچنین شبیه سازی دو بعدی مسیر عبور شارهای مغناطیسی، پیشنهاد شده است پس از محاسبه ابعاد مکانیکی و ضخامتمغناطیس های دائم و با استفاده از پارامتر هدایت اهمیت مغناطیس دائم، مغناطیس های دائم با سیم پیچ های مجازی جایگزین شده اند.نتایج نشان دهنده آنست که استفاده از سیم پیچ های مجازی به جای مغناطیس های دائم و همچنین محاسبات و طراحی های صورتگرفته کاملا خروجی های مورد نظر را برآورده می کند. همچنین در ادامه برنامه نویسی،یک پله اغتشاش در بارگزاری اعمال شود وتغییرات مورد نظر بر روی پارامتر های دینامیکی و الکتریکی بررسی شد. پایداری پارامتر های خروجی در اثر اغتشاش بار نیز نشان دهندهآنست که طراحی انجام شده بهینه بوده و جایگزینی مغناطیس دائم با سیم پیچ های مجازی مورد تائید است.

کلیدواژه ها:

موتور سنکرون مغناطیس دائم ، مغناطیس های دائم ، شبیه سازی دو بعدی ، توزیع شار مغناطیسی ، سیم پیچی های مجازی

نویسندگان

فرزانه مرآتی

کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت (طراحی ماشین های الکتریکی)

مائده مرآتی

کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت