بهبود مشکل انتقال مجدد اطلاعات در شهر هوشمند با استفاده از الگوریتمتجمیع داده ها براساس زنج یره مارکوف

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 52

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICPCONF08_059

تاریخ نمایه سازی: 9 مهر 1401

چکیده مقاله:

توسعه شهر هوشمند و حرکت جوامع امروزی با توجه به نیازهای جاری یک ضرورت آشکار برای دولت ها محسوب می شود. تحولاتتکنولوژیک به سوی سیستم های جهانی حرکت می کند و جدا شدن از سیستم های جهانی به معنی کند کردن سرعت حرکت کشورها درهمه زمینه های اقتصادی، فرهنگی، علمی، اجتماعی به ویژه شهرسازی می باشد و از آنجا که گرایش های موجود و الگوهای منحصر به فردتکامل شهر هوشمند به گستره عوامل زمینه ای و محیطی وابسته است، بنابراین سیاست گذاران شهرها باید به سرعت این عوامل رابشناسند تا راهبردهای مناسبی را برای ش هرهای هوشمند تعیین نمایند. به طور کلی برای بهبود و کاهش هزینه ها در بستر هوشمند علاوهبر مولفه های زیاد، نیازمند ارائه یک بستر مطمئن برای انتقال داده در سمت گره ها است بعبارتی استفاده از یک رویکرد مطمئن برایانتقال مجدد داده یک موفقیت و مزیت محسوب می شود. در این مقاله از چندین گام برای رسیدن به هدف اصلی یعنی کاهش میزان خطایپیش بینی و بهبود دقت، صحت و بازیابی استفاده شده است ابتدا با استفاده از روش پیشپردازش داده یک مجموعه داده یکپارچه نرمال شدهتوسعه داده شده است سپس به کمک مجموعه داده حاصل و بررسی با مدل های سری زمانی یک مدل منتخب با کمترین خطایپیش بینی انتخاب شده است که این مدل منتخب براساس مدل مارکوف با مرتبه یک می باشد. در گام بعدی به کمک تجمیع داده و مدلمارکوف و مدل سری ز مانی انتخاب شده در دو فاز یادگیری و آزمون، پیشنهاد بهترین مسیر ممکن برای دسترسی آسان به منابع وجلوگیری از ترافیک درون شهری انجام شده است. نتایج بدست آمده نیز بیانگر مطلوب بودن روش پیشنهادی نسبت به دیگر روش هایمشابه است

نویسندگان

پرستو گلستانی

دانشجوی - کارشناسی ارشد تجارت الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

تورج بنی رستم

استادیار گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

سید جواد میرعابدینی

ستادیار گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی