مروری بر الگوریتم های خوشه بندی در شبکه های موردی MANET

سال انتشار:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

31

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICPCONF08_038

تاریخ نمایه سازی: 9 مهر 1401

چکیده مقاله:

یکی از مهم ترین اعمال در داده کاوی خوشه بندی داده های موجود در یک دیتاست می باشد. این تکنیک به دنبال کشف ساختارهاییبوده که منجر به گروه بندی نمونه های موجود در یک پایگاه داده بوده، به گونه ای که نمونه های مشابه درون دسته هایی که بیشترینشباهت را با هم داشته قرار گرفته، در حالی که دارای تفاوتی قابل قبول با نمونه های سایر گروه ها داشته باشند. الگوریتم های خوشهبندی را می توان به چند دسته کلی الگوریتم های خوشه بندی تفکیکی، سلسله مراتبی، مبتنی بر چگالی و مبتنی بر گرید تقسیم نمود این تحقیق ابتدا به مرور روش های خوشه بندی مطرح پرداخته و چند الگوریتم از هر روش را معرفی کرده است

کلیدواژه ها:

خوشه بندی ، روش های خوشه بندی ، مقایسه خوشه ها

نویسندگان

محدثهقباخلو
محدثه قباخلو

دانشجوی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار دانشگاه صنعتی مالک اشتر ، تهران