مرور نظام مند پیشرفت شغلی زنان در سازمان های ورزشی با تاکید بر سبک زندگی اسلامی –ایرانی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 38

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MUSWOM02_024

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401

چکیده مقاله:

مشارکت زنان در ابعاد مختلف اجتماعی،سیاسی و اقتصادی باعث می شود تا آنان پایگاه اجتماعی بهتری را کسب کنند و در تصمیم گیری های مربوط به سر نوشت خود و نهایتا کشورشان موثر واقع شوند. پس ضروری است که جهت اصلاح الگوهای رایج استعدادیابی به نفع توجه بیشتر به پیشرفت شغلی زنان در سازمان های ورزشی ، زمینه ها و شرایط مختلف موردمطالعه و پژوهش قرار گیرد که ازجمله آنها، باورهای فرهنگی و جنسیتی است که به نظر میرسد از فاکتورهای تاثیرگذار در پیشرفت شغلی زنان در سازمان های ورزشی باشد چراکه شواهدی در میادین ورزشی بانوان، گویای این تاثیرگذاری هستند لذا پژوهش حاضر به مرور نظام مند پیشرفت شغلی زنان در سازمان های ورزشی با تاکید بر سبک زندگی اسلامی –ایرانی می پردازد. در مطالعه حاضر ،از تحقیقات منتشر شده در پیشرفت شغلی زنان در سازمان های ورزشی صورت گرفته بود جست و جو شدند.در این مطالعه جستجوی مقالات مرتبط با در نظر گرفتن واژه های کلیدی ودر پایگاه های تخصصی Googl Scholar,Sciencedirect، Pub Me،SID،MagiranوIrandocصورت گرفت.جستجوی مقالات در ابتدا به شیوه های الکتریکی و سپس به طریق دستی از میان مقالات چاپ شده در پایگاه های مذکور انجام شد.

کلیدواژه ها:

پیشرفت شغلی ، سازمان های ورزشی ، زنان ، سبک زندگی اسلامی –ایرانی

نویسندگان

معصومه ذوالحسنی

کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی،دانشگاه آزاد اسلامی کرمان،کرمان