ساختار ایده آل آینده پژوهی در شهرداری ایلخچی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 494

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BASIJCONF01_022

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401

چکیده مقاله:

آینده پژوهی بیانگر به کارگیری روشهای آینده پژوهی در زندگی افراد میباشد. در واقع، آینده پژوهی تلاش نظام مند برای شناخت و شکل بخشیدن به آینده میباشد. شهرداری ایلخچی به عنوان یک سازمان کلیدی در توسعه شهری نیازمند کسب مهارتهای جدیدی به منظور رویارویی با تغییرات سریع در آینده خواهد بود. بنابراین این پژوهش با هدف تعیین ایده آل ترین آینده پژوهی جهت بکارگیری در شهرداری ایلخچی و دستیابی به ساختار سازمانی مبتنی بر آینده پژوهی انجام شده است. نوع پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی است و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از روش تحلیل اسنادی جمع آوری شده است. در این پژوهش به منظور دستیابی به ساختار سازمانی مبتنی بر آینده پژوهی، نخست رهیافت های آینده پژوهی چون رهیافت های مشارکتی، راهبردی و سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است. سپس به منظور انتخاب رهیافت ایده آل، گروه کارشناسان متشکل از مدیران و کارشناسان حوزه مدیریت شهری تشکیل و با بهره گیری از نظرات کارشناسان و متخصص رهیافت سازمانی به عنوان رهیافت مطلوب انتخاب شد و در نهایت با استناد به ویژگی های این رهیافت ساختار سازمانی گروه آینده پژوهی شهرداری ایلخچی پیشنهاد شده است .

نویسندگان

محمدحسین منافی

شهردار شهر ایلخچی

جمال سرافراز

کارشناس امور شهری شهرداری ایلخچی