تحلیل کتب درسی فارسی پایه چهارم و پنجم ابتدایی از نظر سطح خوانایی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 32

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RTCONFE05_227

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401

چکیده مقاله:

سالانه چندین عنوان کتاب درسی ، توسط آموزش و پرورش برای استفاده کودکان، نوجوانان و جوانان این مرز و بوم پس از طراحی ، تدوین ، تغییر و اصلاح منتشر می شوند که در فرایند تولید و انتشار آنها از معیارهای مختلفی استفاده می شود، اما به نظر می رسد اغلب این معیارها کیفی وکلی بوده و از شفافیت کافی برخوردار نیستند. در سال های اخیر بیشتر متخصصان تعلیم و تربیت بویژه برنامه های درسی و آموزشی به شدت انتقاد کرده اند که برنامه های درسی و آموزشی ، مناسب با زندگی و نیازهای کودکان و جوانان و جامعه تهیه و تنظیم نشده اند. این مسئله ، لزوم تحلیل محتوای کتاب های درسی را نشان می دهد. بر همین اساس دراین پژوهش به بررسی تناسب متن کتاب فارسی پایه چهارم و پنجم با سن و سطح کلاسی دانش آموزان پرداخته شده است . این مطالعه به بررسی سطح خوانایی کتاب فارسی پایه چهارم سال تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰ بر اساس چهار شاخص خوانایی سنجی محتوایی می پردازد. جامعه ی آماری، کل محتوای کتاب فارسی چهارم ابتدایی است که سه نمونه صد کلمه ای به صورت تصادفی از ابتدا، وسط و پایان کتاب فارسی انتخاب شده برای تجزیه و تحلیل داده ها هم از روشهای آماری میانگین و جدول فراوانی و مقدار سطح خوانایی بهره گرفته شده است . روش پژوهش ، تحلیل محتوا به روش توصیفی و با استفاده ازچهارفرمول گان ینگ فوگ ، فلش ، فرای و مک لافلین بود. روش گردآور ی داده ها با استفاده از مشاهده و فیش برداری از محتوای کتاب انجام شد و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی ) شامل : جدول فراوانی ، میانگین ، رتبه درصدی و مقایسه با استاندارهای تعیین شده توسط چهار شاخص مورد نظر استفاده شده است . نتایج حاصل نشان دهنده عدم تنا سب سنی متن با سن دانش آموزان است .

کلیدواژه ها:

تحلیل محتوا ، کتاب فارسی چهارم ، کتاب فارسی پنجم ، فرمول کانینگ فوگ ، فلش و فرای و مک لافلین

نویسندگان

سمیه شیخ باریکا

کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، دزفول، ایرا ن

محمد صنوبری

گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، دزفول، ایرا ن