تخمین عمق آبشستگی در محل پایه های پل با استفاده ازمدل های شبکه عصبی مصنوعی (ANN)، فازی - تطبیقی عصبی (ANFIS)، موجک فازی حمیدرضا سرسبز

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 27

فایل این مقاله در 32 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GPACONF09_081

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401

چکیده مقاله:

یکی از مهمترین عوامل تخریب پل ها، آبشستگی اطراف آنها می باشد.لذا به منظور جلوگیری و کاهش اثرات آن، شناخت مکانیزم آن لازم وضروری می باشد. مواد بستر رودخانه ها فرسایش پذیر هستند، اما شدتاین فرسایش به زمان بستگی دارد. بطوری که بستر رودخانه های پوشیدهاز گرانیت سالهای زیادی طول میکشد تا فرسایش یابد، در حالیکهرودخانه هایی با بستر ماسه ای در فاصله زمانی بسیار کوتاه حداکثرعمق آبشستگی را دارا می باشد. علاوه برساختار زمین و رودخانه هاکه یکی از عوامل مهم در فرسایش است، عوامل هیدرولیکی نیز نقشبسزایی در وقوع این پدیده ایفا میکنند . در این پایان نامهآبشستگی و چگونگی وقوع آن شرح داده شده است همچنین پیدا کردن روشیمبتنی بر شبکه عصبی های مصنوعی و مقایسه آنها با یکدیگر و پیداکردن دقیق ترین روش.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

حمیدرضا سرسبز

گروه عمران، واحد لارستان، دانشگاه آزاد اسلامی، لارستان، ایران

مهرداد فریدونی

گروه عمران، واحد لارستان، دانشگاه آزاد اسلامی، لارستان، ایران