معرفی فرش سراب

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 139

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSA05_004

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1401

چکیده مقاله:

فرش های دستباف سراب از جمله فرش های اصیلی است که علی رغم داشتن بافت، طرح، نقش، رنگ و ابعاد سبک خاصی دارد که منابع اطلاعاتی زیادی درباره آن وجود ندارد. با توجه به این که این منطقه از مناطق قدیمی بافت فرش است لازم است با انجام پژوهش نسبت به احیاء و جلوگیری از بین رفتن آنها صورت بگیرد. این پژوهش از منظر روش تحقیق در دسته پژوهش های توصیفی- تحلیلی با رویکرد تطبیقی است و تمامی نمونه ها به روش تصادفی از میان فرشهای روستایی و شهری سراب انتخاب شده و مورد مطالعه، توصیف و تحلیل قرار گرفته است. کلیه اطلاعات این نوشتار از طریق منابع کتابخانه ای مطالعات میدانی و مصاحبه با اساتید با تجربه و همچنین عکاسی شخصی از فرش های سراب گرد آورده شده است تا از این طریق به باز تولید و احیاء طرح و نقش این دسته از فرش های کمک نموده و راه بافت مجدد طرح های قدیمی برای بافندگان جدید هموار شود. با بررسی و مطالعه بیشتر بافت، طرح، نقش، رنگ، ابعاد فرشهای سراب یافته شده شامل ذهنی باف، زمینه کف ساده، ترنجی، شکسته و بافت به روش تکنیک گره متقارن، رنگ شتری و کناره است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

آرزو محمدی

کارشناسی ارشد فرش، دانشگاه هنر

سیدجلال الدین بصام

دانشیار موسسه آموزش و ترویج کشاورزی

یوسف صمدی بهرامی

دانشکده ی هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر

محمدرضا خیرالهی

عضوهیئت علمی ، مربی گروه فرش، دانشکده ی هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر