CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ترسیم پارامترهای نظریه چشم انداز تجمعی در نمونه ای ایرانی

عنوان مقاله: ترسیم پارامترهای نظریه چشم انداز تجمعی در نمونه ای ایرانی
شناسه ملی مقاله: JR_EDP-8-1_004
منتشر شده در در سال 1401
مشخصات نویسندگان مقاله:

نرگس حاجی ملادوریش - استادیار دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا

خلاصه مقاله:
 در میان نظریه های تصمیم گیری تحت ریسک و نا اطمینانی، نظریه چشم انداز تجمعی  به دلیل قدرت توضیح و پیش بینی بهتر، مورد اقبال بسیاری از محققان قرار گرفته است که در بیش از ۵۰ هزار ارجاع آن نمایان است. بسیاری از پژوهشگران، در مطالعات کاربردی و به صورت ویژه در سناریوسازی ها و توضیح بسیاری از پدیده ها، از پارامترهای اولیه برآوردی توسط کانمن و تورسکی (۱۹۷۹) استفاده می کنند. با توجه به تاثیر محیط و فرهنگ بر رفتار تحت­ریسک و متعاقبا پارامترهای نظریه چشم انداز، مقاله حاضر، به ترسیم و تخمین توابع وزنی احتمال و مطلوبیت در دو دامنه برد (سود) و باخت (زیان) می پردازد و می کوشد تا با تخمین کلیه پارامترهای نظریه چشم انداز تجمعی، تصویری یکپارچه از نگرش افراد نسبت به ریسک در نمونه ای ایرانی ارائه دهد. علاوه بر این، برتری این نظریه در مقابل نظریه مطلوبیت مورد انتظار، در معرض آزمون غیرمستقیم قرارگرفته است. بسیاری از پیش بینی های نظریه چشم انداز تجمعی مانند رفتار چهارگانه تحت­ریسک و تقعر تابع ارزش در دامنه برد و تحدب آن در دامنه باخت، تایید می شوند. یافته های این آزمایش، نشانگر برتری نظریه چشم انداز تجمعی نسبت به نظریه مطلوبیت مورد انتظار بوده، و شواهد نشان می دهد که درک افراد از احتمالات، خطی نیست و میزان ریسک­گریزی وابسته به احتمالات است. به صورت مشخص، اکثر آزمودنی ها مطابق با الگوی کاهش میزان ریسک­گریزی با افزایش احتمال باخت، و افزایش میزان ریسک­گریزی، با افزایش احتمال برد، رفتار کرده اند. این یافته ها، با رفتار چهارگانه تحت­ریسک مطابق هستند و نشان از عدم تفاوت فاحش نمونه موردبررسی با مطالعات پیشین دارد.

کلمات کلیدی:
تصمیم گیری تحت ریسک و نا اطمینانی, نظریه چشم انداز تجمعی, ترسیم توابع مطلوبیت, توابع وزنی احتمال, ریسک پذیری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1522305/