گفتمان اعتدال از شکل گیری تا افول

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 108

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOU-5-7_001

تاریخ نمایه سازی: 2 مهر 1401

چکیده مقاله:

هر گفتمانی پس از ظهور و هژمون شدن در معرض افول و تزلزل قرار می گیرد. هدف این پژوهش بررسی و تحلیل گفتمان اعتدال است. در مقاله حاضر سعی شده است با استفاده از روش تحلیل گفتمان لاکلا و موفه و جمع آوری داده ها به روش کتابخانه ای و اسنادی به این سوالات پاسخ داده شود که چه عواملی در شکل گیری گفتمان اعتدال نقش داشتند؟ و در ادامه به این پرسش اصلی پاسخ داده شود که چرا گفتمان اعتدال دچار تزلزل شد؟ یافته های مقاله نشان می دهد شکل گیری اولیه این گفتمان حاصل بی قراری و تزلزل در گفتمان مسلط و رقیب و همزمان با آن ظهور سوژه سیاسی جدید در عرصه سیاسی کشور بود، که توانست در یک حرکت استراتژیک از «راست به چپ» حمایت نخبگان و گروههای سیاسی مخالف گفتمان رقیب را بدست آورد و هسته های اولیه گفتمان اعتدال را شکل دهد. اما در ادامه این گفتمان به علت ضعف قدرت گفتمان سازی و عدم ایجاد عناصر و مفاهیم جدید جهت ایجاد زنجیره هم ارزی و خلق هویت ارتباطی جدید و منسجم موفق به انسجام و وحدت بین گروههای سیاسی و بخش-های طرفدار خود در جامعه برای پیگیری اهداف مد نظر نشد و در نهایت دچار تزلزل گردید و نتوانست در بلند مدت در عرصه سیاسی کشور هژمون شود.

نویسندگان

نصرالله نخعی زرندی

دانشجوی دکتری مطالعات انقالب اسالمی گرایش اندیشه سیاسی پژوهشکده امام خمینی)ره(

مهناز احمدی

دانشگاه شهید باهنر کرمان