تفکیک فلوریستیک گروه های اکولوژیک بزرگ مقیاس در جنگل های زاگرس مرکزی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 157

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJAE-11-1_003

تاریخ نمایه سازی: 29 شهریور 1401

چکیده مقاله:

آیا تفاوت های اقلیمی و تغییرات خشکسالی در ترکیب گیاهی جنگل های زاگرس مرکزی، که در فواصل جغرافیایی طولانی از هم قرار دارند، موثرند، و نقش متغیرهای توپوگرافی ارتفاع از سطح دریا و جهت دامنه در این اختلاف احتمالی چیست؟ برای پاسخ به این پرسش در این تحقیق فهرست  گیاگان (فلور) ۱۵ جنگل زاگرس مرکزی، در قالب پنج شکل زیستی گیاهی در بین دره های دو رودخانه گردبیشه و بازفت در طول ۱۷۰ کیلومتر توسط ۲۲۶ قطعه نمونه نیم هکتاری به دست آمد. از روش های خوشه بندی دو طرفه و آزمون پاسخ چندگانه جایگشت استفاده شد و اختلاف معنی دار در ترکیب گیاگان در سطح چشم انداز تایید و اجتماعات گیاهی در قالب سه گروه اکولوژیک شرقی، مرکزی و غربی منفک شدند. از تجزیه تطبیقی متعارف   برای تعیین همبستگی تغییرات ترکیب گیاهی با شاخص های اقلیمی و توپوگرافی و همچنین فرم رویشی گیاهان استفاده شد. نتایج نشان دادند که، جنگل های گروه اکولوژیک غربی کاملا با شاخص خشکی دومارتن همبستگی مثبت دارند، درحالی که این شدت خشکسالی است که گروه های اکولوژیک شرقی و غربی را متفاوت می کند. همچنین عامل ارتفاع از سطح دریا در تمایز گروه های اکولوژیک شرقی و مرکزی از یکدیگر اثر معنی داری داشته است. عمده تفاوت سه گروه اکولوژیک از نقطه نظر شکل زیستی گیاهان به همبستگی معنی دار تروفیت ها، کریپتوفیت ها و همی کریپتوفیت ها با خشک ترین گروه اکولوژیک (شرقی) برمی گردد. با وجود جنگلی بودن تمام قطعات نمونه، فانروفیت ها در تمایز گروه های اکولوژیک بی تاثیر بودند.

نویسندگان

فروغ بهمنی

Shahrekord University

علی سلطانی

Shahrekord University

داود مافی غلامی

Shahrekord University

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Abella, S. R. and V. B. Shelburne, ۲۰۰۴. Ecological species ...
 • Abella, S. R. and W. W. Covington, ۲۰۰۶. Vegetation–environment relationships ...
 • Aghaei, R., S. Alvaninejad, R. Basiri and R. Zolfaghari, ۲۰۱۳. ...
 • Archibold, O. W., ۱۹۹۵. Ecology of World Vegetation. Springer, Dordrecht, ...
 • Arellano-Rivas, A., M. A. Munguía-Rosas, J. A. De-Nova and S. ...
 • Arroyo‐Rodríguez, V., F. P. Melo, M. Martínez‐Ramos, F. Bongers, R. ...
 • Attarroshan, S., and M. Heydari, ۲۰۱۸. Evaluation of understory plant ...
 • Castillón, E. E., J. R. Arévalo, J. Á. V. Quintanilla, ...
 • de Martonne, E., ۱۹۲۶. Une nouvelle function climatologique: L'indice d'aridité. ...
 • Dinarvand, M., H. Ejtehadi, M. Jangjoo and B. Andarzian, ۲۰۱۷. ...
 • Eastern Ontario Model Forest, ۱۹۹۴. The Role of Photo Interpretation ...
 • Gabor, M., P. Beracko, V. Faltan, I. Matecny, L. Karlik, ...
 • Gond, V., V. Freycon, J. F. Molino, O. Brunaux, F ...
 • Hickman, K., D. Hartnett, R. Cochran, and C. Owensby, ۲۰۰۴. ...
 • Hoseinzadeh, J., M. R. Jaafari and M. Mohammadpour, ۲۰۱۳. Investigation ...
 • Jazirehi, M. H. and M. Ebrahimi Rostaghi, ۲۰۱۴. Silviculture in ...
 • Jouri, M. H., B. Tomzad, M. Shokri and B. Manihashemi, ...
 • Kamali Maskooni, E., B. Adeli and I. Amiri, ۲۰۲۰. Effect ...
 • Kargar, M., Z. Hafarian, R. Tamartash and S. J. Alavi, ...
 • Kashian, D. M., B. V. BarnesWalker, ۲۰۰۳. Ecological species groups ...
 • Küchler, A. W. and I. S. Zonneveld, ۲۰۱۲. Vegetation Mapping. ...
 • Mahmoodi, M., E., J. Ramezani, Eshaghi Rad and M. Heidari ...
 • Mahmoodi, M., E., J. Ramezani, Eshaghi Rad and M. Heidari ...
 • McCune, B. and D. Keon, ۲۰۰۲a. Equations for potential annual ...
 • McCune, B., and J. B. Grace, ۲۰۰۲b. Analysis of Ecological ...
 • McKee, T. B., N. J. Doesken, and J. Kleist, ۱۹۹۳. ...
 • Mohsennezhad, M., M. Shokri, H. Zali and Z. Jafarian, ۲۰۱۰. ...
 • Mozaffarian, V., ۲۰۱۷. Flora of Chaharmahal and Bakhtiari. Chaharmahal va ...
 • Ohmann, J. L., and T. A. Spies, ۱۹۹۸. Regional gradient ...
 • Pairanj, J., A. Ebrahimi, F. Tarnain and M. Hassanzadeh, ۲۰۱۱. ...
 • Palumbi, S. R., ۱۹۹۴. Genetic divergence, reproductive isolation, and marine ...
 • Peck, J. E., ۲۰۱۰. Multivariate Analysis for Community Ecologists. MjM ...
 • Picard, N., and A. Franc, ۲۰۰۳. Are ecological groups of ...
 • Pilehvar, B., H. Jafari Sarabi and G. Veiskarami, ۲۰۱۶. Plant ...
 • Pourbabaei, H., V. Rahimi and M. N. Adel, ۲۰۱۵. Effect ...
 • Roques, K. G., T. G. O’Connor and A. R. Watkinson ...
 • Samadi Khangah, S., A. Ghorbani and M. Moameri, ۲۰۲۱. Relationship ...
 • Shirmardi, H. A., V. Mozaffarian, P. Gholami, Gh. Heidari and ...
 • Soltani, S., L. Yaghmaei, M. Khoda Gholi and R. Sabouhi, ...
 • Suggitt, A.J., D. G. Lister and C. D. Thomas, ۲۰۱۹. ...
 • Vahdati, F. B., S. S. Mehrvarz, D. C. Dey and ...
 • Whittaker, R. H., ۱۹۶۰. Vegetation of the Siskiyou mountains, Oregon ...
 • Whittaker, R. H., ۱۹۶۵. Dominance and diversity in land plant ...
 • Zarekia, S., H. Arzani, M. Jafari and N. Zare, ۲۰۱۵. ...
 • Zare, H., A. Jalili, T. Amini and M. Ebrahimi Rastaghi, ...
 • Zhang, Z., R. Zang, G. Wang and X. Huang, ۲۰۱۶. ...
 • نمایش کامل مراجع