روش مناسب برای پیش بینی تکنولوژی مقایسه موتور هواپیماهای توربوپراپ به روش AHP-EXPORT CHOlCE

سال انتشار:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

47

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RSETCONF10_019

تاریخ نمایه سازی: 28 شهریور 1401

چکیده مقاله:

هم زمان با افزایش سرعت پیشرفت تکنولوژیک و تغییرات محیطی، بنگاه های مبتنی بر تکنولوژی ، بیش از پیش ضرورت پیش بینی را درک می نمایند. از آنجا که به دلیل شرایط تکنولوژی و معیار های مورد نظر ، امکان استفاده هم زمان از تمام روش های پیش بینی تکنولوژی میسر نیست ، لذا نیاز است تا از بین روش های موجود روشی کارا و اثر بخش برای پیش بینی تکنولوژی خاص مد نظر قرار می گیرد.نظر به تعداد معیار های موثر بر این اتتخاب و تفاوت میزان اهمیت این معیار ها در انتخاب روش مناسب پیش بینی تکنولوژی ، استفاده از روش های تصمیم گیری چند شاخصه مورد توجه صاحب نظران این حوزه قرار گرفته است. در همین راستا مقاله کنونی با هدف ارائه چهارچوبی جهت انتخاب روش مناسب پیش بینی تکنولوژی تدوین شده است. بدین منظور ، در ابتدا با بررسی پیشینه ، شاخص های مناسب برای انتخاب روش پیش بینی تکنولوژی ، استخراج شده است. پس از نهایی شدن معیارها با کمک اعضای کمیته مرتبط و با بهره گیری از روش های تصمیم گیری چند شاخصه ، وزن هریک از معیار ها محاسبه شده و در ادامه روش های پیش بینی شناسایی شده در نظر گرفته شده برای مورد مطالعاتی موتور هواپیما، ارزیابی و اولویت بندی شده اند . در این تحقیق ۹ دستگاه موتور توربو پراپ هواپیماهای داخلی (۳ دستگاه) و خارجی (۶ دستگاه) از نقطه نظر نسبت به قدرت به وزن، قابلیت انعطاف پذیری و مصرف سوخت مورد مقایسه قرار گرفتند. با استفاده از اطلاعات دردسترس در مورد هر یک از معیارهای بیان شده و استفاده از تجارب افراد مجرب ضریب اهمیت هر یک از این معیارها در هواپیماهای مورد بررسی نسبت به همدیگر تعیین شد. بعد از آن به کمک تحلیل AHP در نرم افزار EXPORT CHOlCE و ضرایب تعیین شده برای هر یک از معیارها، مزایا و معایب هر ۳ موتور توربو تراپی که در گروه یکسانی هستند مورد مقایسه قرار گرفتند. موتورهای انتخاب شده را به ۳ گروه A و B و C تقسیم بندی کردیم و این تقسیم بندی براساس نوع ماموریت تعریف شده برای هر هواپیما و کلاس آن هواپیما می باشد. به صورت کلی در گروه A معیار نسبت قدرت به وزن و در گروه Cو Bمعیار دمای روغن موتور و مصرف سوخت مهم ترین فاکتور با توجه به نوع ماموریت تعریف شده باشد.

نویسندگان

علیرضا کیشی پور

عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشجوی کاردانی مهندسی حرفه ای مکانیک خودرو دانشگاه دولتی پسران رازی اردبیل