مروری بر تاثیر مصرف سیگار بر بارداری، باروری و جنین

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 369

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

THMED03_010

تاریخ نمایه سازی: 28 شهریور 1401

چکیده مقاله:

هدف: امروزه اعتیاد به نیکوتین سنگین ترین، پرعارضه ترین و مرگ بارترین اعتیاد شناخته شده است. هر گونه مصرفدخانیات یا مواجه با دود آن در دوران بارداری برای زنان خطرناک است. چه بسااگر بسیاری از دختران از خطرات ناشیاز سیگار کشیدن بر روی جنین آگاه باشند و با پیامدهایی جدی از جمله سقط. زایمان زودرس و نقص عضو در فرزندانخود مطلع شوند در استفاده از سیگار تامل بیشتری نمایند. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر مصرف سیگار بر بارداری؛باروری و جنین انجام گرفت.روش ها: در این مطالعه مروری به منظور تاثیر مصرف سیگار بر بارداری، باروری و جنین می باشد که جستجویالکترونیکی با استفاده از کلمات کلیدی فارسی از پایگاه های بانک اطلاعاتی مقالات علوم پزشکی ایران، پایگاه اطلاعاتعمومی، گوگل اسکولار انجام گرفت و تعداد ۳۴ مقاله بررسی شد و توسط جدول مورد تحلیل قرار گرفت.نتایج: از ۳۴ مقاله فارسی تعداد ۱۷ مقاله در راستای اهداف مطالعه بود و تعداد ۲ مقاله به دلیل عدم تناسب با گروههدف و سایر معیارهای ورود حذف شدند و ۱۵ مقاله مورد بررسی دقیق تر قرار گرفت و در نهایت ۱۷ مقاله دیگر نیز دراین بررسی مروری وارد شدند. که از ۱۵ مقاله ( ۴۲/۸۵ درصد) مورد بررسی نشان داد که سیگار باعث بیماری هایغیرواگی سرطان ریه و تنگی نفس می شود و از ۱۷ مقاله (۵۰ درصد) مورد بررسی نشان داد که سیگار باعث کاهشوزن هنگام تولد. عقب ماندگی ذهنی و زایمان زودرس می شود.نتیجه گیری: مواجهه مادران در هنگام باراری با دود سیگار باعث کاهش وزن نوزادان آن ها می شود. آموزش خطرات ومضرات سیگار در دوران بارداری برای زنان باردار وضع آنان از سیگار کشیدن و یا مواجهه با دود سیگار توصیه می شود.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

راضیه خنجی

دانشجوی کارشناسی، فناوری اطلاعات سلامت، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

نسرین داوری دولت آبادی

دکترای تخصصی، مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران