CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی وضعیت آب های زیرزمینی دشت هنگام با کمک مدلهای کمی و کیفی MODFLOW و MT۳DMS

عنوان مقاله: بررسی وضعیت آب های زیرزمینی دشت هنگام با کمک مدلهای کمی و کیفی MODFLOW و MT۳DMS
شناسه ملی مقاله: JR_IJWER-1-1_003
منتشر شده در در سال 1400
مشخصات نویسندگان مقاله:

اردوان رنجبر - Master Graduated, Department of Civil Engineering, Shahid Nikbakht Faculty of Engineering, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran
بهاره پیرزاده - Associate Professor, Department of Civil Engineering, Shahid Nikbakht Faculty of Engineering, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran

خلاصه مقاله:
به منظور بررسی منابع آبی دشت هنگام اقدام به شبیه سازی این آبخوان با مدل تفاضل محدود MODFLOW و مدل انتقال ذرات MT۳DMS گردید. جریان آب زیرزمینی، با استفاده از داده های ۱۰ حلقه چاه مشاهده ای در دو حالت ماندگار و غیرماندگار شبیه سازی و برای واسنجی مدل، از تلفیق روش خودکار با تحلیل حساسیت استفاده شد. میانگین ضریب هدایت هیدرولیکی افقی و آبدهی ویژه واسنجی شده، به ترتیب، ۳/۱۷ متر در روز و ۷/۱۱ درصد به دست آمد. پس از آن در حالت غیرماندگار، مدل کمی برای ۵ سال (مهر۱۳۹۳ تا شهریور۱۳۹۸) و مدل کیفی برای ۳ سال (مهر۱۳۸۸ تا شهریور۱۳۹۱) صحت سنجی شد. در اولین روز مدل سازی، مقدار غلظت اولیه TDS در آبخوان بعنوان داده اولیه در نظر گرفته شد و در مابقی دوره ها اقدام به واسنجی شد. نتایج بیانگر روند غیر خطی افتادگی سطح آب زیرزمینی با امتداد شرایط سال پایانی وضع موجود، به صورت خوش بینانه بود. همچنین، عوامل تغذیه از سطح ۹/۱۰ میلیون مترمکعب و تخلیه از منابع زیرزمینی ۹/۳۹ میلیون مترمکعب در سال برآورد گردید. در نهایت، پیش بینی به مدت ۱۲۰ ماه انجام گرفت که نتیجه افت ۸/۱۷ متر تراز آب در پایان دوره پیش بینی بود. مدل کیفی نیز با خطای ppm۱۲۰ نسبت به داده های مشاهده ای برای TDS واسنجی گردید. نتایج نشان داد که TDS از مرزهای ورود آب و خود دشت (مرکز دشت تا جنوب آبخوان) در حال افزایش و گسترش می باشد. علت این امر احتمالا به ساختار و نوع سازند سفره و چاه های جذبی و همچنین به کاربری اراضی متراکم کشاورزی باز می گردد.

کلمات کلیدی:
Groundwater, Hengam Plain, Simulation, GIS, MODFLOW, MT۳DMS

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1519363/