اولویت بندی ظرفیت ها و روش های جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه گردشگری رویداد (مطالعه موردی:کلانشهر تهران)

سال انتشار:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

66

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TISCONF01_009

تاریخ نمایه سازی: 27 شهریور 1401

چکیده مقاله:

ایران سرزمین سنت ها،آیین ها و آداب و رسوم و رویدادهای بزرگ است و هر یک از آن ها دنیایی از رازها و ناشناخته ها را در خود نهفته دارد.کلانشهر تهران به عنوان پایتخت سیاسی- اقتصادی ایران همواره میزبان رویدادهای مختلف ورزشی،فرهنگی،سیاسی و.. است که از سراسر کشور و نقاط مختلف جهان پذیرای گردشگران بسیاری است.درچنین شرایطی توسعه زیرساخت ها و افزایش امکان برگزاری رویدادها می تواند ضمن گردشگر پذیری (کلانشهر تهران در این مطالعه یا سایر کلانشهرهای ایران) اثرات مثبت اجتماعی-اقتصادی را به همراه داشته باشد.بدیهی است در مقطع کنونی برای تحقق این مهم مدیریت شهری کلانشهر تهران و در راس آن شهرداری تهران به سبب تنگناهای اقتصادی، کاهش درآمدها و افزایش تقاضاهای عمومی برای خدمات زیربنایی و روبنایی نیازمند جذب سرمایه های بخش خصوصی است.تحلیل ظرفیت های گردشگری رویداد در جذب این سرمایه گذاری ها از بخش خصوصی موضوعی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است با این پیش فرض که هریک از بسترهای لازم در توسعه گردشگری رویداد به عنوان یکی از فرصت های سرمایه گذاری در این کلانشهر مطرح است مناسب ترین روش های جذب سرمایه گذار را نیز اولویت بندی نماید.استفاده از دانش کارشناسان بمنظور ارزیابی روش ها و ظرفیت ها از تکنیک تاپسیس و تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. نتایج این بخش نشان داد که ظرفیت های سرمایه گذاری در امور بهداشتی با وزن (۰.۳۵۱)، عمرانی با وزن (۰.۲۳۰)، نظارتی با وزن (۰.۱۴۰)، خدمات عمومی با وزن(۰.۱۳۶)، سازمانی با وزن (۰.۰۷۹) و خدمات اجتماعی با وزن (۰.۰۶۴) به ترتیب بیشترین و کمترین وزن را در تحلیل سلسله مراتبی به خود اختصاص داده اند. رتبه بندی روش های جلب مشارکت بخش خصوصی از روش تاپسیس استفاده شده است. نتایج تحلیل اطلاعات در این بخش نشان داد که از میان روش ها تشکیل شرکت های تعاونی (۰.۹۳)، تسهیلات بانکی(۰.۸۷)، انتشار اوراق مشارکت(۰.۷۲)، تشکیل شرکت های سرمایه گذاری (۰.۶۰)، بازار بورس(۰.۳۳)، ایجاد طرح های سهام دار(۰.۲۲)، و در نهایت جذب سرمایه گذار خارجی(۰.۰۰۰۰۱) به ترتیب بالاترین و پایین ترین اولویت را در بین روش های جلب مشارکت بخش خصوصی داشته اند.

نویسندگان

شهاب الدینعیسی لو
شهاب الدین عیسی لو

دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری گروه جغرافیای انسانی و آمایش،دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی تهران

شهرهزاهدی
شهره زاهدی

دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری گروه جغرافیای انسانی و آمایش،دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی تهران