ارزیابی رویکردهای مدیریت بحران شهری در بازار تهران

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 53

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NFUS05_107

تاریخ نمایه سازی: 27 شهریور 1401

چکیده مقاله:

یکی از جنبه های مهم توسعه شهری و رشد تکنولوژی توجه به بحث زیرساختها در مناطق شهری است. این موضوع سبب میشود تا شناسایی و پتانسیلهای زیرساختهای شهری و سیستم پشتیبانی آن بسیار حائز اهمیت گردد. تراکم و بافت شهری در توسعه زیرساختها نقش مهمی را ایفا میکنند که این موضوع سبب شده تا مطالعه بازار تهران از این منظر حساس باشد. در این مطالعه چارچوبهای مبتنی بر استاندارد را با ارائه راهکارهای مبتنی بر مدیریت پیش از بحران مورد بررسی قرار گرفته است. بررسیها در این مطالعه نشان میدهد که توسعه شهری نیازمند توجه به زیرساخت و نوسازی آن بوده و عدم توجه به این موضوع سبب ایجاد چالشهایی با ابعاد انسانی ومالی خواهد شد. لذا این پژوهش بدنبال تدوین راهکارهای مدیریت بحران شهری در محدوده بازار تهران مبتنی بر ۶ بخش در چارچوب سلامت انسانی، اقتصادی-اجتماعی، استراتژی و اکوسیستم است. رویکرد آگاهی سازی، افزایش امنیت، ایمن سازی، بروزرسانی، تامین زیرساخت و استفاده از فناوری به عنوان مهمترین راهکارها در این بخش برای تاب آوری تعریف گردید.

نویسندگان

منا مسعودی آشتیانی

دستیار مدیر، معاونت امورمناطق شهرداری تهران

حمید کاردان مقدم

استادیار پژوهشی موسسه تحقیقات آب.وزارت نیرو

علی اقیان

دکتری مدیریت دولتی

سروش خرد

مدرس گروه عمران دانشگاه ازاد تهران واحد شرق