بررسی تاثیر دارایی و کیفیت درک شده برند بر وفاداری به برند در شرکت بیمه سامان

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 238

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCEMN03_010

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1401

چکیده مقاله:

هدف: هدف از این پژوهش بررسی تاثیر دارایی و کیفیت درک شده برند بر وفاداری به برند در شرکت بیمه سامان می باشد.روش: این پژوهش بر اساس هدف از نوع کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع توصیفی – همبستگی می باشد. جهت گردآوری اطلاعات در این پژوهش از روش میدانی که شامل مصاحبه و پرسشنامه و کتابخانه ای شامل کتب، پایان نامه ها، مقالات و ... استفاده شده است. همچنین اطلاعات اولیه از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. جامعه آماری مورد بررسی کلیه مشتریان بیمه سامان میباشد . حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، تعداد ۳۸۴ نفر برآورد شد که از روش نمونه گیری تصادفی از بین مشتریان بیمه سامان انتخاب گردید. تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق به وسیله نرم افزار SPSS۱۹ و LISREL ۵۴.۸ انجام گردیده است. یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد که کیفیت درک شده بر وفاداری مشتری، دارایی برند بر وفاداری برند تاثیر دارند نتیجه گیری: بر طبق یافته ها دریافتیم که شرکت ها می توانند کیفیت محصولات و خدمات خود را بالا برده تا بدین وسیله بتوانند بر وفاداری مشتریان خود بیفزایند تا بدین وسیله بتواند کالاهای مرغوبتر و بهتری را به مشتریان خود ارائه دهند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

شاهین حسینی

گروه مدیریت بازرگانی، واحد قزوین، دانشگاه آزاداسلامی ، قزوین، ایران

محمدرضا عابدینی

گروه مدیریت بازرگانی، واحد قزوین، دانشگاه آزاداسلامی ، قزوین، ایران

ناهید دوستی

گروه مدیریت بازرگانی، واحد قزوین، دانشگاه آزاداسلامی ، قزوین، ایران