بررسی رابطه بین توسعه مالی و مدیریت سود شرکت

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 73

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

INCMET01_034

تاریخ نمایه سازی: 23 شهریور 1401

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش ، بررسی رابطه بین توسعه مالی و مدیریت سود شرکت است . این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی - علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی است . در این پژوهش اطلاعات مالی ۱۱۸ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ بررسی شده است (۷۰۸ شرکت -سال). فرضیات با استفاده از رگرسیون چندمتغیره و توسط نرم افزار Eviews مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که در حالتی که توسعه مالی از نسبت نقدینگی به GDP به دست آید، مدیریت سود برمبنای اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی با افزایش سطوح توسعه مالی، کاهش می یابد. در حالتی که نسبت رشد نقدینگی به رشد GDP به دست آید، مدیریت سود برمبنای اقلام تعهدی با افزایش سطوح توسعه مالی، مدیریت سود برمبنای اقلام تعهدی کاهش می یابد، درحالی که مدیریت سود واقعی افزایش می یابد. بنابراین با افزایش سطوح توسعه مالی، مدیریت سود برمبنای اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی کاهش می یابد.

کلیدواژه ها:

توسعه مالی ، مدیریت سود برمبنای اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی ، مدیریت مالی شرکت ، پانل دیتا

نویسندگان

امیر صلح جو

دانش آموخته کارشناسی ارشد مالی_ مهندسی مالی و مدیریت ریسک دانشگاه علامه طباطبایی