نظامهای بهره برداری در توسعه کشاورزی دراستانهای غرب کشور همدان و کرمانشاه

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 38

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SETBCONF02_164

تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1401

چکیده مقاله:

با مطالعه کلی روند توسعه کشاورزی، مشخص میشود که هدف از تولید و بهره برداریهای کشاورزی در وهله نخست تامین نیازهای خودمصرفی خوانواده های کشاورزان است. به تدریخ نسبت خودمصرفی خانواده ها کاهش یافته و تولید برای بازار و تامین نیاز سایر افراد جامعه مدنظر کشاورزان قرار می گیرد. بر همین اساس شیوه های بهینه بهره برداری کشاورزی نقشی اساسی در تامین غذای جامعه و خودکفایی اقتصادی دارند. بهبود تولید محصولات کشاورزی و شرایط زندگی جمعیت روستایی به طور وسیعی بستگی به انتقال کشاورزی سنتی به کشاورزی پیشرفته دارد.بسیاری از اقتصاد دانان کشاورزی با مطالعات خود نشان داده اند که پایین بودن بهره وری عوامل تولیدکشاورزی درکشورهای درحال توسعه ناشی ازکاربردمحدود تکنولوژی مدرن است.(یزدانی ۱۳۷۸) .امروزه محققین معتقدند دربخش کشاورزی نوع واحدهای تولیدی ازنظر حقوقی و اقتصادی اندازه واحدبهره برداری نوع کشت اهداف و برنامه های تولیدی باید درجهت جوابگویی به اهداف توسعه کشاورزی باشند بهبود تولید محصولات کشاورزی و شرایط زندگی جمعیت روستایی به طور وسیعی بستگی به انتقال کشاورزی سنتی به کشاورزی پیشرفته دارد بسیاری ازاقتصاددانان کشاورزی با مطالعات خود نشان داده اند که پایین بودن بهره وری عوامل تولید کشاورزی درکشورهای درحال توسعه ناشی ازکاربرد محدود تکنولوژی مدرن است یزدانی ۱۳۷۸

کلیدواژه ها:

نظامهای بهره برداری ، توسعه کشاورزی ، استانهای همدان و کرمانشاه

نویسندگان

مراد کیخسروی

دانشجوی دکتری رشته توسعه کشاورزی دانشگاه آزاداسلامی تهران واحد علوم تحقیقات

سحر دهیوری

استادراهنما تخصص: آموزش و ترویج کشاورزی رتبه دانشگاهی مرتبه علمی استادیار دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر-