جایگاه دولت الکترونیک در حقوق شهروندان [در ایران]

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 39

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IJCONF11_030

تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1401

چکیده مقاله:

در سال های اخیر همه دولت ها سعی داشته اند در تحقق حقوق شهروندی گام های موثر و قابل دفاعی برداشته و بر گسترشاقدامات خود تاکید داشته اند.یکی از اقدامات دولت ها در تحقق رعایت حقوق شهروندی گسترش دولت الکترونیک است.چرا کهگسترش دولت الکترونیک امکان دسترسی عموم مردم را به اطلاعات افزایش داده و دولت ها را در مقابل مردم پاسخگو تر ساختهاست و زمینه تحقق حکمرانی خوب را فراهم نماید.در این مقاله سعی شده به منظور تحقق اهدافی مانند تبین مفهوم دولتالکترونیک و حقوق شهروندی به نقش و جایگاه دولت الکترونیک بر تحقق حقوق شهروندی بپردازد.با توجه به مفهوم دولتالکترونیک و حقوق شهروندی و مولفه های تشکیل دهنده دولت الکترونیک بخوبی میتوان دریافت که دولت الکترونیک از طریقتسریع در دسترسی اطلاعات.همگانی نمودن اطلاعات،شفافیت سازی و همچنین پاسخگو نمودن دولت در مقابل مردم تحقق حقوقشهروندی را فراهم ساخته است.

نویسندگان

کمیل اکبری

دانشجوی کارشناسی ارشد جزا وجرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

نکیسا صفاری فرد

دانشجوی کارشناسی ارشد تجارت بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی