رتبه بندی مدیران ارشد با استفاده از معیارهای مدیریت منابع انسانی از طریق روش AHP فازی (مطالعه موردی: شهرداری شیراز)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 58

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMECONF07_043

تاریخ نمایه سازی: 20 شهریور 1401

چکیده مقاله:

با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی مدیریت منابع انسانی هم باید هم گام با سایر علوم پیش رود و فناوری نوین را جایگزین روش های سنتی کند. منابع انسانی با ظرافتها و پیچیدگی هایی که دارد، منبعی بزرگ و به عبارتی اصلی ترین منبع برای یک سازمان محسوب می شود. ارزیابی عملکرد فرآیندی ست منظم، و جامع که در آن فعالیت ها، فرایندها و نتایج حاصله با اهداف و معیارهای تعیین شده سازمانی مقایسه می شود و بر اساس یافته های حاصله می توان نسبت به بهبود عملکرد مدیران اقدام کرد. ارزیابی عملکرد یک ضرورت شناخته شده در سازمان هاست و به عنوان یکی از مولفه های مدیریت منابع انسانی به شمار می رود. بدیهی است برنامه های ارزیابی و رتبه بندی موجب اصلاح و بهبود رفتارهای شغلی کارکنان خواهد شد. ادر ین پژوهش به ابتدا مدیران ارشد شهرداری کلان شهر شیرازجهت ارزیابی عملکرد و رتبه بندی انتخاب و سپس با توجه به تعدادی معیار با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و ابزار قدرتمند AHP فازی رتبه بندی گردیدند.

نویسندگان

هادی شه دوست شیرازی

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی یزد، یزد، ایران

سیدحسن حاتمی نسب

گروه مدیریت بازرگانی،دانشگاه آزاد اسلامی یزد، یزد، ایران