پیش بینی مکانی درصد ذرات سیلت خاک فضای سبز درون شهری (مطالعه موردی: منطقه چهار شهرداری شیراز)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 35

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ACUC16_054

تاریخ نمایه سازی: 19 شهریور 1401

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: تحقیق حاضر با هدف بررسی تغییرات فضای اجزای فیزیکی خاک از جمله درصد ذرات سیلت خاک در مدیریت فضای سبز شهری و تهیه نقشه های پهنه بندی ذرات سیلت با استفاده از تکنیک های زمین آمار در GIS صورت گرفت.مواد و رو شها: در این مطالعه محدوده های فضای سبز منطقه چهار شهرداری شیراز بعنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب گردید. تعداد ۳۰ نمونه از عمق ۰ تا ۳۰ سانتیمتری خاک محدوده های فضای سبز منطقه مورد مطالعه جمع آوری شدند. انتخاب نقاط نمونه برداری بر اساس تراکم و پراکنش محدوده های فضای سبز برای انجام نمونه برداری صورت گرفت، سپس نمونه ها برای آنالیز خاک به آزمایشگاه انتقال و درصد اجزای فیزیکی خاک مانند ذرات سیلت اندازه گیری شد.نتایج: بر اساس نتایج دامنه تغییرات درصد ذرات سیلت خاک در محدودهای فضای سبز منطقه مورد مطالعه از ۳۵ تا ۴۵ درصد متغیر است. طبق نقشه های پراکنش ذرات سیلت در کل منطقه چهار شهرداری شیراز ۲ طبقه و در محدود های فضای سبز نیز در ۲ طبقه درصد ذرات سیلت وجود دارد. روند تغییرات درصد ذرات سیلت در راستای غربی – شرقی، روند مقعری شکل است و در میانه کمترین مقدار سیلت قرار دارد و در راستای روند شمالی- جنوبی یک روند محدبی شکل می باشد و میانه منطقه بیشترین مقدار است. درصد سیلت خاک های منطقه بطور است که محدودیت برای رشد و نمو درختان و گیاهان فضای سبز ایجاد نمی کند. نتیجه گیری: تغییرات اجزای فیزیکی خاک محدوده های فضای سبز شهری نیازمند توجه به مطالعات خاک و مبنا توسعه و نگهداری فضای سبز شهری است که با استفاده از تکنیک زمین آمار در سیستم اطلاعات جغرافیایی می تواند به پهنه بندی تغییرات اجزای فیزیکی خاک در عرصه های فضای سبز شهری پی برد.

کلیدواژه ها:

فضای سبزپایدارشهری ، پیش بینی ذرات سیلت خاک ، تغییرات مکانی ، منطقه چهار شهرداری شیراز ، محیط زیست شهری

نویسندگان

مهدی امامی

۱. کارشناس مالی و اقتصادی معاونت برنامه ریزی ، شهرداری شیراز

علی رضا میرزایی

۲. کارشناس فضای سبز سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، شهرداری شیراز

محمد ذهبی

۳. کارشناس امورسرمایه گذاری و درآمد معاونت مالی ، شهرداری شیراز

حبیب الله زارع

۴. کارشناس مالی و درآمد منطقه ۲ ، شهرداری شیراز

رسول نعمتی

۵. کارشنارس مالی و اقتصادی معاونت برنامه ریزی ، شهرداری شیراز