تحلیلی بر عوامل موثر بر عدم اجرای بودجه ریزی عملیاتی در شهرداری نجف آباد

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 207

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IMSYM08_211

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1401

چکیده مقاله:

شهرداریها، از جمله نهادهای غیردولتی عمومی برا ی اداره شهرها می باشند. با توجه به این که بودجه، مهمترین سند مالی هر سازمانی است و معمولا برنامه سالانه مربوط به درآمدها و هزینه ها و مسیر دستیابی به اهداف سازمانها را مشخص میکند، شهرداریها بدون مدیریت بهینه بودجه و درآمدها ی گوناگون نمیتوانند به مدیریت موثر شهرها بپردازند . از این رو هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی عوامل اصلی عدم استقرار و اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی در شهردار ی نجف آباد میباشدنوع پژوهش بر اساس هدف کاربردی و ازلحاظ ماهیت، توصیفی- تحلیلی است. اطلاعات موردنیاز از دو روش کتابخانه ای و میدانی به دست آمده است. مبانی نظری با استفاده از منابع کاغذی و الکترونیکی موجود در کتابخانه ها و مراکز پژوهشی و موسسات ذ یربط گردآوریشده و برا ی تحلیلها ی استنباطی از آزمونها ی فریدمن و تحلیل عاملی اکتشاف ی استفاده شده است. نتایج همپوشانی آزمون ها در پژوهش نشان داد که عامل عدم وجود زیرساختها ی نرم افزاری در عدم اجرا ی بودجه ریزی عملیاتی در شهرداری نجف آباد نقش دارد.

نویسندگان

سعید عبدالمنافی

استادیار گروه مدیریت ، دانشگاه پیام نور، تهران ، ایران

علیرضا ردانی پور

دانشجو مدیریت دولتی، گرایش بودجه و مالیه عمومی، دانشگاه پیام نور، دلیجان، ایران