بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت داروسازی

سال انتشار:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

54

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IMSYM08_194

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1401

چکیده مقاله:

امروزه در اهمیت و جایگاه حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکت ها تردیدی نیست، هدف این تحقیق بررسی تاثیر مکانیزم های حاکمیت شر کتی شامل ترکیب اعضای هیئت مدیره ، تمرکز مالکیت و شفافیت اطلاعات ی بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت داروسازی است. برای انجام این تحقیق تعداد ۳۰ شرکت در صنعت داروسازی به روش حذف سیستماتیک در طی سال های ۱۳۹۰ تا ( ۱۳۹۵ دوره زمانی ۶ ساله( انتخاب و با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره و مدل پنل دیتا بررسی شده است. ترکیب اعضای هیئت مدیره، تمرکز مالکیت و شفافیت اطلاعات ی به عنوان مکانیزم های حاکمیت شرکتی مورد بررسی قرار گرفته اند و اهرم مالی به عنوان شاخص ساختار سرمایه در نظر گرفته شده است یافته های کلی پژوهش نشان می دهد که متغیر حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه تاثیر معنی داری دارد.پیشنهاد می گردد مدیران برای انتخاب ساختار سرمایه بهینه باید به حاکمیت شرکتی و ابعاد آن توجه ویژه داشته باشند.

نویسندگان

نپتونرضائی
نپتون رضائی

کارشناسی ارشدرشته مدیریت مالی، گروه مدیریت دولتی ، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آزاداسلامی واحد کرمان

یاسرهژبری
یاسر هژبری

گروه بیوشیمی بالینی، دانشکده پزشکی افضلی پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

فرزانهبیگ زاده عباسی
فرزانه بیگ زاده عباسی

استاد یارگروه مدیریت ، دانشگاه آزاداسلامی کرمان، واحد کرمان، کرمان، ایران

مهرنازغفاری
مهرناز غفاری

گروه بیوشیمی بالینی، دانشکده پزشکی افضلی پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران