تاثیر سرمایه فکری بر نگهداشت وجه نقد شرکت ها

سال انتشار:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

31

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IMSYM08_125

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1401

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر به بررسی تاثیر سرمایه فکری بر نگهداشت وجه نقد شرکت ها میپردازد. جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه شرکت هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۸ می باشد که پس از اعمال محدودیت های تحقیق تعداد ۱۰۲ شرکت به عنوان نمونه مورد مطالعه در این تحقیق انتخاب شدند. جهت گردآوری مبانی نظری اطلاعات در خصوص تبیین ادبیات موضوع تحقیق از روش کتابخانه ای و مطالعات اسنادی استفاده می گردد. متغیر وابسته تحقیق حاضر، وجه نقد نگهداری شده توسط شرکت ها می باشد. متغیرهای مستقلی که اثر آنها بر وجه نقد نگهداری شده توسط شرکت ها مورد بررسی قرار می گیرد شامل سرمایه ارتباطی، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری است. برای گردآوری اطلاعات مربوط به متغیرهای تحقیق از سایت کدال استفاده می گردد. پس از اندازه گیری متغیرهای تحقیق از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده می گردد. تجزیه و تحلیل نهایی داده ها نیز به کمک نرم افزار Eviews۱۰ انجام می شود. نتایج نشان می دهد که سرمایه فکری بر وجه نقد نگهداری شده توسط شرکت ها تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین سرمایه انسانی بر وجه نقد نگهداری شده توسط شرکت ها تاثیر مثبت و معناداری دارد. سرمایه ارتباطی بر وجه نقد نگهداری شده توسط شرکت ها فقط در یک حالتی که متغیر وابسته نسبت وجوه نقد به مجموع دارایی ها است تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین سرمایه ساختاری بر وجه نقد نگهداری شده توسط شرکت ها تاثیر معناداری ندارد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

یاسمنخسروی
یاسمن خسروی

کارشناسی ارشد حسابداری،دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

ناهیددانش یکتا
ناهید دانش یکتا

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،تهران ، ایران

محیاملکی
محیا ملکی

کارشناسی حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی ،تهران، ایران

علیرضابیگدلی
علیرضا بیگدلی

دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران