نقش شهر هوشمند با تکیه بر اینترنت اشیا در توسعه بازاریابی کارآفرینانه

سال انتشار:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

89

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IMSYM08_091

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1401

چکیده مقاله:

مفهوم اینترنت اشیا و شهر هوشمند با یکدیگر در هم تنیده شده اند و در واقع شهر هوشمند حاصل پیادهسازی و اجرای راهکارهای مبتنی بر اینترنت اشیاء در شهر هوشمند تبیین میشود. اینترنت اشیا و شهر هوشمند منجر به ارتقاء سطح کیفیت زندگی شهروندان و بهبود رضایت آنها، افزایش کارایی درآمدهای شهری و ایجاد جذابیت برای سرمایهگذاران می شود. به طور کلی اینترنت اشیا و شهر هوشمند در ۳ بخش اصلی با یکدیگر در ارتباط هستند. اینترنت اشیاء کاربردهای مختلفی در شهر هوشمند و حوزه های مختلف آن دارد. حوزه های های اصلی کاربرد اینترنت اشیاء در مناطق شهری در سه حوزه خدمات عمومی-اجتماعی، حمل و نقل و اقتصاد شهری است. اجرای راهکارهای اینترنت اشیا در شهرهای هوشمند برای پیشبرد اهداف اقتصادی، مستلزم راهکارهای پیچیدهای است که شامل ورودی از چندین ذینفع شامل تولیدکنندگان دستگاه های جمع آوری داده، اپراتورهای مخابراتی و یکپارچه سازی سیستم است و برای دستیابی به تاثیرات مورد نظر، یک رویکرد استراتژیک در طراحی و پیاده سازی تمامی اجزای یک شهر هوشمند نیاز است. در واقع اینترنت اشیا با با راهکارهای خود بر اقتصاد شهری اثرگذار است و میتواند به توسعه بازاریابی کارآفرینانه به منظور رشد اقتصادی شهر کمک کند. در این پژوهش سعی شده است تا با روش توصیفی- تحلیلی به تببین مفاهیم شهر هوشمند و ارتباط آن اینترنت اشیا پرداخته شود و تاثیراتی که این هوشمندسازی شهری بر بازاریابی کارآفرینانه دارد مورد بررسی قرار گیرد. نتایج این پژوهش نشان میدهد که اینترنت اشیا با توسعه داده و اطلاعات کاربران و مشتریان در توسعه کسب و کار نقش شایانی را ایفا میکند.

نویسندگان

سیدحسنثاقبی
سیدحسن ثاقبی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت امور شهری، دانشگاه فردوسی مشهد