تحلیل و تفسیر اثر وضعیت تجربه شونده ی بنیادین و اولیه ی فقر بر زمینه ی زهدان بینالاذهانی جامعه ای مبتنی بر روانشناسی اجتماعی وجودی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 208

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EPCONF08_306

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1401

چکیده مقاله:

فقر، شرایطی است که در سطح جامعه بر مردم تحمیل شده و افرادی که فقیر می شوند درحقیقت در موقعیت نیازمندی و استحقاقکمک قرار می گیرند. فقری که به عنوان شرایط درنظر گرفته می شود، برای انسان تازه به وجود آمده یعنی جنین، به مثابه یک ضربه یاولیه است که پیامد های آن را از طریق بند ناف و جفت دریافت می کند. به این صورت که مادر نمی تواند خود را به درستی و در حدکفایت تغذیه ی جسمی و روانی کند و همین امر نیز بر سلامت جنین موثر است. ترکیب شرایط نیازمندی و موقعیتی که جنین و یاانسان خود را در آن یافته و تجربه می کند، وضعیت تجربه شونده ی اولیه نامیده می شود. اما آین این امکان وجود دارد که فقر ازوضعیتی اولیه به وضعیتی بنیادین تغییر ماهیت بدهد؟ و اگر چدین شود، چه اتفاقی برای یک جامعه ی فقیر رخ خواهد و آیا امکنبرون رفت از چنین شرایطی وجود خواهد داشت؟ این موضوع، بر زمینه ی زاهدان بین الاذهانی جامعه ای مبتنی بر روانشناسی اجتماعی وجودی تحلیل و تفسیر خواهد شد.

کلیدواژه ها:

وضعیت تجربه شونده ی بنیادین ، وضعیت اولیه ، زهدان بین الاذهانی جامعه ای ، روانشناسی اجتماعی وجودی ، فقر

نویسندگان

مصطفی یونسی سینکی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی