بررسی تاثیر بازسازی بافت های فرسوده در مناطق ۶ و ۷ شهر اهواز

سال انتشار:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

72

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NICONF09_271

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1401

چکیده مقاله:

امروزه موضوع احیای بافت های مرکزی شهر ها و توسعه پایدار آن به صورت یک مساله ای مهم در برنامه ریزی های شهری در آمده است زیرا بافت های قدیمی به دلیل قدمت و فرسودگی و تخریب ناشی از آن و کمبود و حتین بود تاسیسات و تجهیزات شهری دچار نارسایی هایی در پاسخگویی به نیازهای امروز زندگی شده اند هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر بازسازی بافت های فرسوده در مناطق ۶ و ۷ شهر اهواز می باشد. روش تحقیق به صورت کاربردی می باشد. جامعه آماری مورد پژوهش ساکنان بافت مناطق ۶ و ۷ شهر اهواز می باشد حجم نمونه ۱۲۰ نفر می باشد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که قویت ارزش های فرهنگی و قومی منجر به تقویت مشارکت و فعال کردن سازمان های مردم نهاد در نوسازی و بهسازی مناطق ۶ و ۷ اهواز خواهد شد. عدم شکل گیری نهادهای مردی همراه با تحولات اجتماعی و قومی مردم در سال های اخیر باعث شده است که جریان مشارکت در بهسازی و نوسازی محله رو به کاهش بگذارد. میزان مشارکت اجتماعی مردم بر بافت های فرسوده تاثیر دارد. تامین هزینه های مالی بر بازسازی بافت های فرسوده تاثیر دارد.

نویسندگان

علیمنصوری
علی منصوری

کارشناس ارشد رشته معماری وکارشناس ارشد طراحی شهری،دانشگاه آزاد واحد اهواز،اهواز،ایران

ناصرسیاحی
ناصر سیاحی

کارشناس ارشد معماری،دانشگاه آزاد واحد ماهشهر،ماهشهر،ایران

حبیبحردانی
حبیب حردانی

کارشناس ارشد معماری،دانشگاه آزاد واحد ماهشهر،ماهشهر،ایران

مریم السادات پورحسینی

کارشناس ارشد روانشناسی،دانشگاه آزاد مرکز تهران،تهران،ایران