ارزیابی خطر زلزله در استان زنجان براساس مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

سال انتشار:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

41

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NICONF09_105

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1401

چکیده مقاله:

ایران یکی از مناطق زلزله خیز جهان به شمار می رود که شهرهای آن بر اثر این مخاطره طبیعی آسیبهای زیادی دیده است. ارزیابی آسیب پذیری شهرها در برابر زلزله از ابعاد مختلف به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده در کاهش خسارت شهر در برابر آن می باشد. با توجه به اهمیت موضوع خطر زلزله در شهرها از جمله استان زنجان در این مقاله سعی شده با استفاده از مدل سلسله مراتبی(AHP و استفاده از نرم افزارهای Arc GIS و Expert Choiceبه پهنه بندی خطر زلزله در استان زنجان پرداخته شد و در نهایت مناطقی که خطر زلزله در آنها بیشتر میباشد مشخص شده است. روش تحقیق در این پژوهش به صورت تجربی-تحلیلی بوده و برای شناخت زلزله خیزی منطقه مورد مطالعه ۶ پارامتر مهم از جمله: عمق، قدرت، کانون، فاصله از کانون، شیب، ارتفاع استفاده شده است که نتایج نشان می دهد کمربند شمالی-جنوبی استان با خطر کمتری مواجه بوده و مناطق شمال غرب و شمال شرق با توجه به تراکم گسل های فعال، خطر وقوع زلزله بیش از سایر نواحی است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

محمدسلمانی مقدم
محمد سلمانی مقدم

استادیار گروه جغرافیا دانشگاه حکیم سبزواری-سبزوار

رحمانزندی
رحمان زندی

استادیار گروه جغرافیا دانشگاه حکیم سبزواری-سبزوار

معصومهحسنلو
معصومه حسنلو

دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه حکیم سبزواری