بررسی عوامل اجتماعی موثر بر حق به شهر زنان در بافت فرسوده شهر بابل

سال انتشار:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

121

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NICONF09_053

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1401

چکیده مقاله:

مفهوم حق به شهر، یک حق مردمی می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل اجتماعی تاثیرگذار بر حق به شهر زنان در بافت فرسوده شهر بابل می باشد. بدین منظور از نظریه حق به شهر لوفور و هاروی به عنوان چهارچوب نظری استفاده شده است . روش این پژوهش پیمایشی بوده و ابزار مورد استفاده پرسشنامه می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ۲۶۶ نفر تعیین شده است . حدود پژوهش ، محله ها با بافت فرسوده در شهر بابل می باشد. نتایج رگرسیون چند متغیره حاکی از آن می باشد که متغیرهای تاثیرگذار به ترتیب عبارتند از: عدالت اجتماعی ، سرزندگی ، امنیت .

کلیدواژه ها:

نویسندگان

هادیهرضاپور
هادیه رضاپور

دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه مازندرا ن

محمودشارع پور
محمود شارع پور

دکتری جامعه شناسی و عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران