بررسی و ارزیابی کارایی سامانه های نوین برداشت آب جوی در ایران

سال انتشار:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

32

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CMUECONF07_111

تاریخ نمایه سازی: 8 شهریور 1401

چکیده مقاله:

با توجه به رشد روزافزون جمعیت جهان و ثابت بودن منابع آبی میتوان نتیجه گرفت که معضل کمبود آب به مشکل بزرگی در آینده تبدیل خواهد شد. در حال حاضر بیش از ۲۵ کشور در جهان با بحران کمبود آب مواجههستند و حدود ۵ / ۱ میلیارد نفر به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند و ۷ / ۱ میلیارد نیز در آستانه شرایط بحرانی کمبود آب قرار دارند. ایران در رده چهارم منابع آبی که ممکن است روزی به پایان برسد قرار گرفتهاست. از این رو استفاده از روشهای جایگزین همچون ابزاری که بتواند آب مورد نیاز را از هوا تامین کند، توصیه میشود. هدف از انجام این تحقیق، بررسی و ارزیابی سامانههای نوین برداشت آب جوی و مدلسازیدو مورد از آنها به منظور توانایی تولید آب خوراکی و کشاورزی است. در این مقاله دو سامانه نوین جذب شیمیایی با استفاده از اسید سولفوریک و همچنین سرمایش زیرزمینی مدلسازی شد. نتایج نشان داد که میزانانتشار آب در اسید سولفوریک در آزمایشها بین ۱-s ۲m ۹-۱۰ × ۱.۲ - ۹-۱۰ × ۲ متغیر است. اگر از این مقادیر انتشار آب در اسید سولفوریک به همراه مقدار برازش برای عدد شروود استفاده گردد، محدوده برآورد برای k̂حدود ۱-m s ۸-۱۰ × ۶.۶ - ۸-۱۰ × ۱۱ است. همچنیندر سیستم سرمایش زیرزمینی، با شرایط آب و هوایی شبیه ایران، به ازای هر متر لوله، تقریبا ۲ لیتر آب در شبانه روز تولید میگردد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

علیخوارزمی
علی خوارزمی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، موسسه آموزش عالی علامه دهخدا، قزوین

محمدحسینحامدی
محمدحسین حامدی

استاد تمام مکانیک و سرپرست موسسه آموزش عالی علامه دهخدا، قزوین