پارک های علم و فناوری و انرژی های نو

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 152

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CMUECONF07_045

تاریخ نمایه سازی: 8 شهریور 1401

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی مبانی پارک های علم و فناوری و انرژی های نو می باشد. روش تحقیق توصیفیتحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد. بررسی ها نشان داد پارک ها و موسسات رشد علمی وفن آوری از جمله ساختارهای نو تجربه شده در کشورهای گوناگون می باشند که با استفاده از پشتیبانی های ملی وبا طرح گسترش علم و فنآوری و اقتصادی، به صورت جدی در حال تشکیل می باشد. از این رو توجه صنعتبه مراکز علمی به عنوان منابع علم و دانش تشدید شد . با این تفاسیر، از آنجا که مراکز علمی کمتر به محصولاتاقتصادی به وجود آمده از تحقیقات توجه داشتند، پارک های فناوری به شکل یکراه حل یا روشی برایبهره مندی در راستای گشایش اقتصادی "دانش بنیان" مطرح شده است. پارک های علم و فن آوری، جوابی مطلوببه احتیاجات دانشگاهیان کارآفرین به حساب می آید، اشخاصی که از یک سمت نیاز به تجاری سازی طرح هایفناورانه خود داشته و از سمت دیگر دوست دارند تا رابطه خویش را بادانشگاه ها و نهادهای آموزشی و علمیحفظ کنند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

محمد حسین میرگل بابائی

دانشجو کارشناسی ارشد، مهندسی معماری، دانشگاه غیرانتفاعی شهاب دانش، قم، ایران

محمد رحمانی قصبه

استادیار، عضو هیات علمی گروه مهندسی معماری، دانشگاه غیرانتفاعی شهاب دانش، قم، ایران