CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تاثیر همراستایی مدیریت فرآیند کسب وکارو زنجیره ارزش درصنعت آموزش الکترونیکی

عنوان مقاله: تاثیر همراستایی مدیریت فرآیند کسب وکارو زنجیره ارزش درصنعت آموزش الکترونیکی
شناسه ملی مقاله: ICOCS05_087
منتشر شده در پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی در سال 1401
مشخصات نویسندگان مقاله:

سجاد محمدی گرانی - کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات ، موسسه آموزش عالی مارلیک ،نوشهر ، ایران.
ناهید درخشان فرد - استادیار موسسه آموزش عالی مارلیک ،نوشهر ، ایران.
پوریا خدابنده - استادیار موسسه آموزش عالی مارلیک ،نوشهر ، ایران.

خلاصه مقاله:
مدیریت فرایند کسب وکار، ابزار و بستر توسعه در عرصه رقابت جهانی است که مزایای بی شماری برای سازمانها دارد.همچنین همراستایی بین مدیریت فرآیند کسب وکار و زنجیره ارزش، اصلی برای دستیابی به عملکرد بهبودیافته، به ویژه در بعدفرآیندهای داخلی است. از سوی دیگر، اتصال الکترونیکی منجر به انجام موثر فعالیتهای بین سازمانی و هماهنگ سازیعملیات سازمانهای متعامل میشود. آموزش الکترونیکی، کلیه اموری که در امر آموزش نهادینه شده را تحت تاثیر قرار دادهاست و ابزاری سودمند برای پر کردن خلاهای آموزش است و تمام فعالیتهای آموزشی که از طریق ابزارهای الکترونیکیانجام میشود را در برمیگیرد؛ لذا برای حداکثر بهرهگیری از فرصتهایی که در حوزه آموزش عالی ایجادشده، بررسی وارزیابی تاثیر مدیریت فرآیند کسب وکار بر زنجیره ارزش بهینه این صنعت، کاربردی و ضروری به نظر میرسید؛. نتایج اینپژوهش نشان داد که مراحل مدیریت فرایند کسب وکار بر مراحل زنجیره ارزش صنعت آموزش الکترونیکی تاثیرگذار بودند؛ لذاپیشنهاد شد در راستای طراحی دورههای اموزش الکترونیکی به مواردی از قبیل: گزینش، محتوی، ابزار، بازریابی، جامعه هدف،جلب رضایت، ارائه فرم نظرخواهی، ارزشیابی دورهای و ....توجه شود.

کلمات کلیدی:
مدیریت فرایند کسب وکار، زنجیره ارزش، آموزش الکترونیکی.

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1507315/