تاثیر همراستایی مدیریت فرآیند کسب وکارو زنجیره ارزش درصنعت آموزش الکترونیکی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 130

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICOCS05_087

تاریخ نمایه سازی: 7 شهریور 1401

چکیده مقاله:

مدیریت فرایند کسب وکار، ابزار و بستر توسعه در عرصه رقابت جهانی است که مزایای بی شماری برای سازمانها دارد.همچنین همراستایی بین مدیریت فرآیند کسب وکار و زنجیره ارزش، اصلی برای دستیابی به عملکرد بهبودیافته، به ویژه در بعدفرآیندهای داخلی است. از سوی دیگر، اتصال الکترونیکی منجر به انجام موثر فعالیتهای بین سازمانی و هماهنگ سازیعملیات سازمانهای متعامل میشود. آموزش الکترونیکی، کلیه اموری که در امر آموزش نهادینه شده را تحت تاثیر قرار دادهاست و ابزاری سودمند برای پر کردن خلاهای آموزش است و تمام فعالیتهای آموزشی که از طریق ابزارهای الکترونیکیانجام میشود را در برمیگیرد؛ لذا برای حداکثر بهرهگیری از فرصتهایی که در حوزه آموزش عالی ایجادشده، بررسی وارزیابی تاثیر مدیریت فرآیند کسب وکار بر زنجیره ارزش بهینه این صنعت، کاربردی و ضروری به نظر میرسید؛. نتایج اینپژوهش نشان داد که مراحل مدیریت فرایند کسب وکار بر مراحل زنجیره ارزش صنعت آموزش الکترونیکی تاثیرگذار بودند؛ لذاپیشنهاد شد در راستای طراحی دورههای اموزش الکترونیکی به مواردی از قبیل: گزینش، محتوی، ابزار، بازریابی، جامعه هدف،جلب رضایت، ارائه فرم نظرخواهی، ارزشیابی دورهای و ....توجه شود.

کلیدواژه ها:

مدیریت فرایند کسب وکار ، زنجیره ارزش ، آموزش الکترونیکی.

نویسندگان

سجاد محمدی گرانی

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات ، موسسه آموزش عالی مارلیک ،نوشهر ، ایران.

ناهید درخشان فرد

استادیار موسسه آموزش عالی مارلیک ،نوشهر ، ایران.

پوریا خدابنده

استادیار موسسه آموزش عالی مارلیک ،نوشهر ، ایران.