تحلیل ارتعاشات غیرخطی نانولوله کربنی باجرم متصل در یک محیط حرارتی واقع بر فونداسیون الاستیک

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 39

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MEHACONF01_008

تاریخ نمایه سازی: 4 شهریور 1401

چکیده مقاله:

مقاله حاضر با هدف محاسبه و بررسی فرکانس طبیعی یک نانولوله کربنی تک جداره در محیط حرارتی با آرایش آرمچیر و افزودن یک جرم بر روی آن و قرار دادن روی بستر الاستیک انجام گرفته است. فرمولاسیون بر اساس اثرات مقیاس کوچک با توجه به تئوری الاستیسیته غیر محلی ارینگن، بیان می شود . معادلات دیفرانسیل بصورت تحلیلی و ترم های فرکانس بدون بعد و نوع فونداسیون بر اساس وینکلر-پستر نیک در نظر گرفته شده است. تغییرات دما در راستای ضخامت نانولوله کربنی در نظر گرفته می شود. با استفاده از اصل همیلتون و کرنش غیرخطی ون کارمن معادلات ارتعاشات غیرخطی استخراج می شوند. و سپس با استفاده از روش آنالیزهموتوپی فرکانس های طبیعی غیرخطی محاسبه می شوند. نانولوله کربنی بصورت تیر با جرم متصل و تکیه گاه های ساده براساس تئوری تیر اولر- برنولی مدل می شود. در نهایت اثر پارامتر غیرموضعی، فونداسیون الاستیک، محیط حرارتی، جرم متصل و ... بر فرکانس های طبیعی بررسی می شود. به عنوان مهم ترین نتیجه می توان گفت که هر چقدر مقدار جرم متصل بیشتر شود فرکانس کاهش می یابد وهر چه فاصله جرم از تکیه گاه بیشتر شود فرکانس کاهش می یابد ودر وسط تیر به کمترین مقدار خود می رسد

کلیدواژه ها:

نویسندگان

ابراهیم محمود پور

گروه مکانیک، دانشکده فنی مهندسی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

رهام دیناروند

گروه مکانیک، دانشکده فنی مهندسی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران